Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 579/2008

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne

I. schvaľuje

 A. Úpravu Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2008 v časti „hodnota prác“, navýšenie finančných prostriedkov o 3 853 055,15 Sk podľa prílohy č. 1. B. Doplnok k Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2008 v hodnotovom vyjadrení 92 119 tis. Sk podľa prílohy č. 2. C. Realizáciu sanácie cesty č. II/574 Homôlka v roku 2008 v rozpočtovanom objeme 30 000 tis. Sk. D. Rekonštrukciu cesty č. III/507 18 Trenčianske Stankovce v rozpočtovanom objeme 19 840 tis. Sk. E. Rekonštrukciu mostného objektu ev. č. 064074-002 cez rieku Nitru pri obci Chalmova v rozpočtovanom objeme 35 000 tis. Sk. F. Spracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie ostrovčekov na ceste č. III/064076 Lehota pod Vtáčnikom v rozpočtovanom objeme 2 500 tis. Sk. G. Odkanalizovanie dvora na stredisku Trenčín, dokončenie stavby v rozpočtovanom objeme 9 000 tis. Sk. H. Spracovanie projektovej dokumentácie na: 1. rekonštrukciu úseku cesty č. III/064070 Malé Bielice v rozpočtovanom objeme 500 tis. Sk. 2. rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 Veľké Uherce v rozpočtovanom objeme 300 tis. Sk. 3. vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507 Púchov v o rozpočtovanom objeme 500 tis. Sk. 4. vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507 Trenčín (križovatka pri benzínovej pumpe Eso) v rozpočtovanom objeme 500 tis. Sk. CH. Použitie úveru vo výške 191 190 tis. Sk z celkového objemu 1 200 000 tis. Sk na kapitálové výdavky na úseku doprava – SC TSK podľa prílohy č. 3.

II. ukladá

riaditeľovi Úradu TSK - zapracovať schválené zmeny do Rozpočtu TSK na rok 2008.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK