Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zmluvy

Dátum uzatvorenia Číslo zmluvy / Predmet 2. strana / IČO PDF
05. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0282
Zmluva o propagácií
MENSA Slovensko
IČO: 31744001
PDF 328,16 kB
05. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0281
Zmluva o propagácií
SPORTMEDIA s.r.o.
IČO: 43878971
PDF 152,14 kB
05. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0280
Zmluva o spolupráci
Rádio WOW s.r.o.
IČO: 45303711
PDF 146,65 kB
05. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0279
Zmluva o spolupráci a propagácií
TREŽ, nezisková organizácia
IČO: 45740348
PDF 282,75 kB
05. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0278
Zmluva o propagácií
KANIMEX s.r.o.
IČO: 35797011
PDF 220,08 kB
05. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0203
Zmluva o poskytnutí dotácie
TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica
IČO: 14221047
PDF 2,8 MB
03. apríla 2017 Dodatok č. 2009/0365-12
Dodatok č. 11 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území TSK
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
IČO: 36126624
PDF 1,1 MB
03. apríla 2017 Dodatok č. 2009/0366-13
Dodatok č. 12 pre rok 2017 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území TSK
SAD Trenčín,a.s.
IČO: Trenčín
PDF 1,39 MB
04. apríla 2017 Dodatok č. 2004/0023-20
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
IČO: 36126624
PDF 230,17 kB
04. apríla 2017 Dodatok č. 2004/0023-19
Dodatok č. 19 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
IČO: 36126624
PDF 230,08 kB
04. apríla 2017 Dodatok č. 2004/0023-18
Dodatok č. 18 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
IČO: 36126624
PDF 185,46 kB
03. apríla 2017 Dodatok č. 2016/0534-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zákazku- zlepšenie cyklistickej infraštruktúry Horná Streda- Nové Mesto nad Váhom
emPulse s.r.o.
IČO: 44763247
PDF 122,93 kB
03. apríla 2017 Dodatok č. 2016/0542-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zákazku- zlepšenie cyklistickej infraštruktúry Nové Mesto nad Váhom-Trenčín
emPulse s.r.o.
IČO: 44763247
PDF 121,41 kB
03. apríla 2017 Dodatok č. 2016/0533-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zákazku- zlepšenie cyklistickej infraštruktúry Nemšová-Dubnica nad Váhom-Ladce
emPulse s.r.o.
IČO: 44763247
PDF 143,65 kB
03. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0231
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Ing. Jozef Sýkora PDF 3,08 MB
03. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0230
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Pavol Ház PDF 635,34 kB
03. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0232
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Mikuláš Lazír PDF 680,13 kB
03. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0233
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Ing. Peter Fabian PDF 535,08 kB
03. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0234
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Anna Lazírová PDF 738,13 kB
03. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0235
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Mária Kaniová PDF 845,34 kB
03. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0237
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Mesto Nemšová
IČO: 00311812
PDF 697,46 kB
03. apríla 2017 Zmluva č. 2017/0236
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Mesto Nemšová
IČO: 00311812
PDF 1,05 MB
31. marca 2017 Zmluva č. 2017/0092
Kúpna zmluva
S-BAU SLOVAKIA , s.r.o.
IČO: 45439915
PDF 3,14 MB
31. marca 2017 Zmluva č. 2017/0299
Zmluva č. 46/OVOSOD/2017 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods.10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorýck zákonov
Ústredie práce , sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
PDF 842,4 kB
31. marca 2017 Dodatok č. 2016/0107-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
MEDIA TV spol.s.r.o., Považská Bystrica
IČO: 47568879
PDF 132,98 kB
28. marca 2017 Dodatok č. 2016/0648-1
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MVSR na rok 2016
SR- Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
PDF 216,2 kB
28. marca 2017 Zmluva č. 2017/0228
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Daniela Kotláriková PDF 3,62 MB
28. marca 2017 Zmluva č. 2017/0229
Zmluva o prenechaní motorového vozidla do užívania
Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu
IČO: 42377897
PDF 3,72 MB
28. marca 2017 Zmluva č. 2017/0227
Nájomná zmluva
SPIN Prievidza s.r.o.
IČO: 31574335
PDF 511,17 kB
28. marca 2017 Dodatok č. 2016/0605-10
Nájomná zmluva - SOU Bánovce nad bebravou
Ing.Milan Gbelský
IČO: 36116980
PDF 826,3 kB
28. marca 2017 Zmluva č. 2017/0226
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
PDF 158,33 kB
28. marca 2017 Dodatok č. 2017/0078-10
Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/2011
JUDr. Mária Gbelská
IČO: 31142923
PDF 87,67 kB
28. marca 2017 Zmluva č. 2017/0225
Zmluva na výkon stavebného dozoru
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
IČO: Ing. Pavel Dobrotka
PDF 333,68 kB
28. marca 2017 Zmluva č. 2017/0224
Zmluva o nájme nájme nebytových priestorov
RadioLAN, spol. s.r.o.
IČO: 35892641
PDF 408,03 kB
24. marca 2017 Zmluva č. 2017/0220
Zmluva o dielo č. Z201711214_Z
Progressum, s.r.o.
IČO: 47344806
PDF 138,97 kB
22. marca 2017 Dodatok č. 2004/0023-17
Dodatok č. 17 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 36126624
PDF 4,76 MB
22. marca 2017 Dodatok č. 2004/0023-16
Dodatok č. 16 k Zmluve o poslytovaní verejných služieb
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
IČO: 36126624
PDF 4,53 MB
22. marca 2017 Dodatok č. 2004/0023-15
Dodatok č. 15 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
IČO: 36126624
PDF 4,79 MB
20. marca 2017 Zmluva č. 2017/0219
Dohoda o započítaní pohľadávok
emPulse s.r.o.
IČO: 44763247
PDF 3,07 MB
20. marca 2017 Zmluva č. 2017/0218
Dohoda o započítaní pohľadávok
Popradská tlačiareň,vydavateľstvo s.r.o.
IČO: 44021763
PDF 1,76 MB
23. februára 2017 Zmluva č. 2017/0215
Zmluva o spolupráci
The Duke of Edinburghś International Award Slovensko o.z.
IČO: 42418232
PDF 3,14 MB
17. marca 2017 Zmluva č. 2017/0214
Licenčná zmluva
Lenka Wills PDF 1,25 MB
13. marca 2017 Zmluva č. 2017/0216
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo životného prostredia Nám.Ľ.Štúra 1 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
PDF 1,26 MB
17. marca 2017 Dodatok č. 2017/0049-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina
IČO: 34003681
PDF 155,27 kB
15. marca 2017 Zmluva č. 2017/0210
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
PDF 3,97 MB
15. marca 2017 Zmluva č. 2017/0211
Zmluva o budúcej zámennej zmluve
Obec Trenčianska Turná
IČO: 00312053
PDF 2,69 MB
15. marca 2017 Dodatok č. 2017/0046-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
SENIOR Nitrianske Rudno n.o.
IČO: 37923510
PDF 475,42 kB
13. marca 2017 Zmluva č. 2017/0207
Dohoda o započítaní pohľadávok
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
IČO: 35860073
PDF 2,28 MB
13. marca 2017 Zmluva č. 2017/0208
Dohoda o započítaní pohľadávok
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
IČO: 35860073
PDF 2,18 MB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0063-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Dôstojnosť Horné Štitáre
IČO: 48413143
PDF 1,53 MB

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK