Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj, ako obstarávateľ ÚPD TSK, v zmysle §27 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov Vám predkladá Návrh Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

V prípade potreby možno podrobnejšie informácie získať na Ú TSK OIŽP - oddelenie životného prostredia a územného plánovania e-mailom, osobne a telefonicky v pracovné dni od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

Jednotlivé výkresy územno-plánovacej dokumentácie je možné prehliadať v rámci mapového prehliadača, ktorý je súčasťou Geografického informačného systému ako i eGov služieb TSK.

Kontaktné osoby:
Ing. arch. Dušan Drobný
č.tel.032/6555715,
e-mail: dusan.drobny@tsk.sk

Ing. arch. Marianna Bogyová
č.tel.033/7628810,
e-mail: aabp@aabp.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK