Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Okres Bánovce nad Bebravou

Veľké Držkovce, ul. Veľké Držkovce

Veľké Hoste, ul. Veľké Hoste

Veľké Chlievany, ul. Veľké Chlievany

Okres Partizánske

Veľké Kršteňany, ul. Veľké Kršteňany

Veľké Uherce, ul. Veľké Uherce

Okres Trenčín

Trenčianske Stankovce, ul. Veľké Stankovce

Veľké Bierovce, ul. Veľké Bierovce

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a humánnej farmácie na základe ust. § 46 ods.1 písm. l/ zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. § 2 ods. 23 citovaného právneho predpisu určil dňom 31.3.2008 v rámci Trenčianskeho kraja zdravotné obvody pre poskytovateľov:

  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
  • špecializovanej ambulantnej gynekologickej ambulantnej starostlivosti,
  • špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti.

Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná !!!

V prípade nejasnosti s identifikáciou obvodu alebo lekára nás kontaktujte
na tel. čísle 032/ 6555 153.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK