Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o schválenie ordinačných hodín

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade s ust. §11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) schvaľuje ordinačné hodiny ambulantných zdravotníckych zariadení.

V dokumentoch na stiahnutie uvádzame vzor žiadosti. Túto žiadosť je potrebné zaslať v 1 originále na samosprávny kraj. Samosprávny kraj následne listom zašle schválené ordinačné hodiny.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa ust. §79 ods. 1 písm. f/ zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti umiestniť ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom na viditeľnom mieste a tieto aj dodržiavať.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK