Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Voľný obvod v TSK

Aktuálne voľné obvody su označené zelenou značkou - Aktuálne.

TSK hľadá poskytovateľa lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v okrese Púchov

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá poskytovateľa lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých pre okres Púchov, ktorý má záujem prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Púchov.

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v Bánovciach nad Bebravou

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Bánovce nad Bebravou.

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v Považskej Bystrici

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Považská Bystrica. V zdravotnom obvode sa nachádza 2400 kapitovaných poistencov.

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v obci Lúky

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých s miestom prevádzkovania v obci Lúky od 1.6.2016.

TSK hľadá poskytovateľa lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v okrese Púchov

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá poskytovateľa lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v okrese Púchov, ktorý má záujem prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Púchov.

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v Trenčíne

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s ust. § 2 ods. 23 zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rieši zabezpečenie poskytovania všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, s miestom prevádzkovania: Gagarinova 1, Trenčín.

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v Udiči

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých s miestom prevádzkovania v Udiči.

Voľny obvod všeobecného lekára pre dospelých v Považskej Bystrici

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Považská Bystrica.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK