Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XIII zasadnuti ZTSK (2 súbory)

03a Zverenie majetku do spravy SPS Myjava (5 súborov)

03b Zverenie majetku do spravy Trencianskeho muzea (3 súbory)

03c Zverenie majetku TSK Komplexny projekt CSSNadej Dolny Lieskov (2 súbory)

03d Prerokovanie zameru CSSBorik Nitrianske Pravno prenajat nebytove priestory (5 súborov)

03e Navrh na schvalenie prebytocnosti prevodu odpredaja pozemku LV5333 (3 súbory)

03f Navrh na schvalenie odpredaja pozemkov CKN LV5333 (3 súbory)

03g Navrh na zrusenie uznesenia 172 2014 schvalenie sposobu odpredaja OVS (4 súbory)

03h Navrh na nadobudnutie nehnutelnosti Horovce po zrealizovani stavby Rekonstrukcia krizovatky Horovce Kvasov (2 súbory)

04 Navrh na schvalenie dokumentu Strategie rozvoja SOS v TSK na roky 2013 az 2020 (4 súbory)

05 Navrh na schvalenie VZN TSK c 20 2015 o pocte tried prveho rocnika (3 súbory)

06 Vyhodnotenie plnenia prijmov a cerpania vydavkov TSK Ipolrok 2015 (2 súbory)

07 Plan dopravnej obsluznosti TSK aktualizacia (3 súbory)

08 Dodatok 1 k Planu oprav ciest II a III triedy TSK dodavatelskym sposobom na rok 2015 (3 súbory)

09 Sprava o preskumani Uzemneho planu VUC Trencianskeho kraja (3 súbory)

10 Navrh na schvalenie dokumentu Akcny plan udrzatelneho energetickeho rozvoja (4 súbory)

11 Navrh na schvalenie dokumentu Program hospodarskeho a socialneho rozvoja TSK na roky 2013 az 2023 (3 súbory)

12 Navrh na schvalenie dokumentu Strategia rozvoja vidieka TSK na roky 2013 az 2023 (3 súbory)

13 Navrh na zrusenie uzneseni Zastupitelstva TSK (5 súborov)

14 Predlozenie navrhu manazerskej zmluvy riadenie nemocnic v zriadovat posobnosti TSK (4 súbory)

15 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a peticii na UTSK za I polrok 2015 (2 súbory)

16 Sprava o vysledkoch kontrolnej cinnosti UHK TSK za I polrok 2015 (3 súbory)

Zapisnica 28.9.2015 PDF 520,29 kB

Zastupitelstvo TSK 28 09 2015 ZIP 43,34 MB

Pozvánka na XIV. zasadnutie Z TSK PDF 281,1 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK