Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovatelia sociálnych služieb v TSK

"Fórum pre pomoc starším" - národná sieť 36117102 Záhradnícka 24, 97101 Prievidza    
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o. 45732078 Gagarinova 1261, 01841 Dubnica nad Váhom    
Aliis PU, n. o. 50437879 Osloboditeľov 681/8, 91441 Nemšová    
Aliis, n. o. 45737525 Osloboditeľov 681/8, 91441 Nemšová    
Archa, n.o. 36119555 5. apríla 792/14, 95701 Bánovce nad Bebravou    
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne 36126152 Bezručova 1012, 91101 Trenčín    
AUTIS 42274931 Soblahov 924, 91338 Soblahov    
Bc. Alexandra Klenková 46836489    
Centrum Naša chalúpka,o.z. 51242893 Generála Svobodu 977/46, 95801 Partizánske    
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o. 36119512 Krásna Ves 95, 95653 Krásna Ves    
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 00356883 Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske    
Centrum sociálnych služieb - AVE 00632384 Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom    
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 30999847 Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou    
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik) 00648710 Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno    
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 00632350 Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica    
Centrum sociálnych služieb - DEMY 00351741 Biskupická 46, 91104 Trenčín    
Centrum sociálnych služieb - DOMINO 00648701 Veterná 11, 97101 Prievidza    
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 31118682 Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou    
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 17066913 Hoštínska 1620, 02001 Púchov    
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 00596264 Staromyjavská 77, 90701 Myjava    
Centrum sociálnych služieb - Juh 34056505 Liptovská 10, 91108 Trenčín    
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 00632368 J. Smreka 486, 02001 Púchov    
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 00630250 Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne    
Centrum sociálnych služieb - LIPA 00227404 Kostolná-Záriečie 10, 91304 Kostolná-Záriečie    
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 31822665 Školská 806/3, 91442 Horné Srnie    
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 00632392 Pruské 399, 01852 Pruské    
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 00632414 Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov    
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 34011641 Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca    
Centrum sociálnych služieb - Riviéra, n. o. 45736774 Udiča 541, 01801 Udiča    
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 00632406 Slavnica 68, 01854 Slavnica    
Centrum sociálnych služieb Obce Papradno 42378389 Papradno 12, 01813 Papradno    
Centrum sociálnych služieb Svinná, n.o. 45741212 Svinná 141, 91324 Svinná    
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 42017769 Bernolákova 14/604, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
Centrum sociálnych služieb 00351717 Skalská Nová Ves 74, 91331 Skalka nad Váhom    
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. 50808389 Soblahov 646, 91338 Soblahov    
COLIN CAPITAL, s. r. o. 45309612 Pruské 249, 01852 Pruské    
Custodia, n. o. 45746877 Partizánska 800/17, 91101 Trenčín    
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o. 37923382 Veľká Okružná 1107/15, 95801 Partizánske    
DOMICILE, n.o. 37923234 Paprad 1595, 91601 Stará Turá    
Domov dôchodcov Hrachovište, n. o. 37923749 Hrachovište 256, 91616 Krajné    
Domov dôchodcov 30999839 Námestie hrdinov 12/21, 95633 Chynorany    
Domov n. o., Partizánske 36119491 Nádražná 649/6, 95801 Partizánske    
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 00596175 Adamovské Kochanovce 122, 91305 Adamovské Kochanovce    
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 00628115 Nosice 57, 02001 Púchov    
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 00351725 Zemianske Podhradie 4, 91307 Zemianske Podhradie    
Drahuška a my... 30801168 Košická 56, 82108 Bratislava-Staré Mesto    
Eduvis, n. o. 45746397 Nová 132, 01701 Považská Bystrica    
Filantrop, n.o. 50214292 C1 42/113, 01841 Dubnica nad Váhom    
HARMÓNIA n.o. 36119679 Námestie slobody 14, 97101 Prievidza    
Hospic Milosrdných sestier 50333356 Súvoz 739, 91101 Trenčín    
Hrivko 50617524 Duklianska 53/5, 97101 Prievidza    
HUBERTUS n. o. 45732281 Trenčianska 452, 02001 Púchov    
HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci 35653655 Viničná 17, 97101 Prievidza    
Charita - dom sv. Vincenta, n. o. 45735301 Košovská cesta 19, 97101 Prievidza    
Ing. Jaroslav Smatana    
Ing. Lucia Kováčiková 50503758    
Ing. Miroslava Makešová 52430278    
IRIS-IV,n.o. 45740429 Skačany 3, 95853 Skačany    
Iskierka nádeje SD, n. o. 45732515 Pri parku 39/19, 91106 Trenčín    
Jah jireh 50508067 Nábrežie. Sv. Metoda 120/14, 97101 Prievidza    
Jazmín n.o. 36119652 Ferka Nádaždyho 4, 97251 Handlová    
Jeseň n. o. - Služby sociálnej pomoci 36119211 Družstevná 373/24, 97223 Dolné Vestenice    
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany 006993490034 N. Teslu 4434/8, 92101 Piešťany    
Krajské centrum ANEPS Trenčín n. o. 50272161 Sládkovičova 617/97, 01701 Považská Bystrica    
LUNA, n. o. 45736057 Nábrežná 8, 91101 Trenčín    
Malinová n. o. 45747687 M. R. Štefánika 167/4, 95618 Bošany    
MALÝ MRAVČEK 50109201 Pred poľom 368/12, 91101 Trenčín    
Mesto Bánovce nad Bebravou 00310182 Nám. Ľ. Štúra 1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou    
Mesto Bojnice 00318001 Sládkovičova 176/1, 97201 Bojnice    
Mesto Brezová pod Bradlom 00309443 Námestie Gen. M. R. Štefánika 1, 90613 Brezová pod Bradlom    
Mesto Dubnica nad Váhom 00317209 Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom    
Mesto Handlová 00318094 Nám. Baníkov 7, 97251 Handlová    
Mesto Ilava 00317331 Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava    
Mesto Myjava 00309745 Námestie M. R. Štefánika 560/4, 90714 Myjava    
Mesto Nemšová 00311812 Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová    
Mesto Nová Dubnica 00317586 Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica    
Mesto Nováky 00318361 Nám. SNP 349/10, 97271 Nováky    
Mesto Nové Mesto nad Váhom 00311863 Čsl. Armády 1, 91532 Nové Mesto nad Váhom    
Mesto Partizánske 00310905 Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske    
Mesto Považská Bystrica 00317667 Centrum 2/3, 01701 Považská Bystrica    
Mesto Prievidza 00318442 Námestie slobody 14, 97101 Prievidza    
Mesto Púchov 00317748 Štefánikova 821/21, 02001 Púchov    
Mesto Stará Turá 00312002 SNP 1/2, 91601 Stará Turá    
Mesto Trenčianske Teplice 00312088 Gen. M. R. Štefánika 4, 91451 Trenčianske Teplice    
Mesto Trenčín 00312037 Mierové námestie 2, 91164 Trenčín    
Mgr. Andrea Kontová 47907177    
Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD.    
Mgr. Ivana Kopčanová 50811410    
Mgr. Jarmila Horváthová 32781865    
Mgr. Júlia Kozáková 48228591    
Mgr. Mária Štrbková 51330393    
Monika Kupcová 45325618    
Nádej Partizánske 42141745 Februárová 159/10, 95801 Partizánske    
NAŠE POZNANIE 50295390 Štvrtok 138, 91305 Štvrtok    
NOVÝ DOMOV n. o. 31940366 K. Kuzmányho 35, 97101 Prievidza    
Občianske združenie Čistá duša 42151589 Staničná 330, 91105 Trenčín    
Občianske združenie Svätého Lazara 50991795 Prečín 329, 01815 Prečín    
Obec Beluša 00317063 Farská 1045/6, 01861 Beluša    
Obec Bobot 00311421 Bobot 56, 91325 Bobot    
Obec Bohunice 36115622 Bohunice 103, 01852 Bohunice    
Obec Bolešov 00317080 Bolešov 78, 01853 Bolešov    
Obec Bošany 00310255 SNP 112, 95618 Bošany    
Obec Brvnište 00317101 Brvnište 390, 01812 Brvnište    
Obec Bystričany 00318019 Mirka Nešpora 1/17, 97245 Bystričany    
Obec Cigeľ 00318027 Cigeľ 192, 97101 Cigeľ    
Obec Čachtice 00311464 Malinovského 769, 91621 Čachtice    
Obec Čereňany 00318043 Pálenická 491/4, 97246 Čereňany    
Obec Červený Kameň 00317128 Červený Kameň 226, 01856 Červený Kameň    
Obec Diviacka Nová Ves 00318051 Diviacka Nová Ves 1, 97224 Diviacka Nová Ves    
Obec Diviaky nad Nitricou 00318060 Diviaky nad Nitricou 167, 92525 Diviaky nad Nitricou    
Obec Dohňany 00317136 Dohňany 68, 02051 Dohňany    
Obec Dolná Poruba 00311499 Dolná Poruba 61, 91443 Dolná Poruba    
Obec Dolná Súča 00311502 Dolná Súča 2, 91332 Dolná Súča    
Obec Dolné Kočkovce 00692328 Školská 136, 02001 Dolné Kočkovce    
Obec Dolné Naštice 00310352 Dolné Naštice 36, 95701 Dolné Naštice    
Obec Dolné Vestenice 00318086 Záhumenská 154/74, 97223 Dolné Vestenice    
Obec Dubodiel 00311537 Dubodiel 33, 91323 Dubodiel    
Obec Dulov 00317217 Dulov 168, 01852 Dulov    
Obec Horná Poruba 00317284 Horná Poruba 39, 01835 Horná Poruba    
Obec Horná Súča 00311561 Horná Súča 233, 91333 Horná Súča    
Obec Horná Ves 00318108 Horná Ves 191, 97248 Horná Ves    
Obec Horné Srnie 00311588 Družstevná 430/1, 91442 Horné Srnie    
Obec Hradište 00310468 Hradište 278, 95854 Hradište    
Obec Hrašné 00311634 Hrašné 3, 91614 Hrašné    
Obec Chocholná-Velčice 00311642 Chocholná-Velčice 312, 91304 Chocholná-Velčice    
Obec Chrenovec - Brusno 00318124 Chrenovec-Brusno 1, 97232 Chrenovec-Brusno    
Obec Chynorany 00310506 Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany    
Obec Ivanovce 00311651 Ivanovce 1, 91305 Ivanovce    
Obec Jalovec 00647845 Mlynská 636/45, 97231 Jalovec    
Obec Jasenica 00317349 Jasenica 130, 01817 Jasenica    
Obec Kameničany 00692298 Kameničany 39, 01854 Kameničany    
Obec Kanianka 00518239 SNP 583/1, 97217 Kanianka    
Obec Kľačno 00318183 Kľačno 326, 97215 Kľačno    
Obec Kocurany 00648868 Kocurany 105, 97202 Kocurany    
Obec Kočovce 00311685 Kočovce 280, 91631 Kočovce    
Obec Kolačno 00310557 Kolačno 164, 95841 Kolačno    
Obec Kostolec 00317381 Kostolec 42, 01705 Kostolec    
Obec Kostolná - Záriečie 00311693 Kostolná-Záriečie 148, 91304 Kostolná-Záriečie    
Obec Kostolná Ves 00318205 Kostolná Ves 136, 97226 Kostolná Ves    
Obec Koš 00318213 Víťazstva 791/41, 97241 Koš    
Obec Košeca 00317390 Košeca 100/36, 01864 Košeca    
Obec Košecké Podhradie 00317870 Košecké Podhradie 353, 01831 Košecké Podhradie    
Obec Krivoklát 00692506 Krivoklát 77, 01852 Krivoklát    
Obec Ladce 00317438 Záhradná 150, 01863 Ladce    
Obec Lazany 00318221 Hlavná 59/56, 97211 Lazany    
Obec Lazy pod Makytou 00317446 Lazy pod Makytou 157, 02055 Lazy pod Makytou    
Obec Lednické Rovne 00317462 Námestie Slobody 32, 02061 Lednické Rovne    
Obec Lehota pod Vtáčnikom 00318256 Námestie SNP 33/1, 97242 Lehota pod Vtáčnikom    
Obec Liešťany 00318230 Liešťany 1, 97227 Liešťany    
Obec Lipník 00648833 Lipník 36, 97232 Lipník    
<< < 1 2 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK