Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania

Informácia sa dotýka výchovy a vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vzdelávanie človeka je jedným z hlavných činiteľov podmieňujúcich rozvoj každého národa. Školstvo však nemá len vzdelávaciu, ale aj výchovnú funkciu. Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 41 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a z toho 39 stredných škôl, 1 jazyková škola a 1 školské zariadenie (KCVČ).

Šport, ako jedna z mála oblastí života ľudí má v spoločnosti svoje historicky definované postavenie už od zrodu civilizácie. V modernej spoločnosti je šport všeobecne akceptovanou súčasťou života prirodzene ovplyvňujúcou všetky jeho zložky. Ako nástroj pre vytváranie zdravého životného štýlu pozitívne ovplyvňuje telesnú zdatnosť a duševnú pohodu ľudí, s cieľom preferovať spoločné aktivity dospelých a detí v rámci posilnenia rodinných väzieb.

Zverejňované informácie

Informácie o vzdelávaní a športe nájdete v sekcii Školstvo a šport.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK