Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Podnikanie

Informovanie o ambulantnej pohotovostnej službe

Zdravotníctvo

Ambulatná pohotovostná služba (ľudovo prezývaná "pohotovosť") je pohotovostná služba všeobecného lekára alebo zubára. 

Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach

Zdravotníctvo

V rámci spádového územia ambulatnej pohotovostnej služby je dostupná lekárenská pohotovosť do 22:30.

Oznamovanie neprítomností v ambulancii

Zdravotníctvo Obsahuje 1 podanie

Poskytovateľ je povinný o svojej neprítomnosti v ambulancii informovať samosprávny kraj.

Oznamovanie prekážok v prevádzkovaní lekárne

Zdravotníctvo Obsahuje 1 podanie

Prevádzkovateľ je povinný o zatvorenej lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok informovať samosprávny kraj.

Oznamovanie závažných nežiaducich udalostí/účinkov

Zdravotníctvo Obsahuje 1 podanie

Ako narábať s nežiaducimi udalosťami a účinkami pri klinickom skúšaní.

Poskytovanie výpisu z registra sociálnych služieb

Sociálna pomoc Obsahuje 1 podanie

Slúži na preukázanie existencie sociálnej služby v registri alebo ako príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie.

Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Zdravotníctvo Podnikanie Obsahuje 12 podaní

Ako začať poskytovať lekárenskú starostlivosti vo verejnej lekárni, výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a výdajni audio-proteických pomôcok.

Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Zdravotníctvo Podnikanie Obsahuje 11 podaní

Ako začať poskytovať zdravotnú starostlivosť a všetko, čo s tým súvisí.

Registrovanie sociálnej služby

Sociálna pomoc Podnikanie Obsahuje 4 podania

Oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby vzniká odo dňa zápisu do registra sociálnych služieb. Poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní do 8 dni nahlásiť zmeny údajov zapisovaných v registri sociálnych služieb.

Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

Zdravotníctvo Obsahuje 2 podania

Ordinačné hodiny ambulantného zdravotníckeho zariadenia schvaľuje samosprávny kraj, na území ktorého je prevádzkované.

Schvaľovanie prevádzkového času lekárne

Zdravotníctvo Obsahuje 1 podanie

Prevádzkový čas zariadenia schvaľuje samosprávny kraj, na území ktorého je prevádzkované.

Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv

Zdravotníctvo

Stiahnutie humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu a iné dôležité informácie...

Podávanie ročných výkazov o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb

Sociálna pomoc Obsahuje 1 podanie

Služba umožňuje poskytovateľovi sociálnych služieb podať Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb V(MPSVR SR) 7-01

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK