Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv

Stiahnutie humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu a iné dôležité informácie...

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s ust. § 135 ods. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o nedostatkoch v kvalite humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky, o pozastavení registrácie humánneho lieku a stiahnutí humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu alebo stiahnutie zdravotníckej pomôcky z prevádzky  zverejnením na svojom webovom sídle.

Táto služba je určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, najmä držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

Zverejňované informácie

Všetky mimoriadne oznamy ŠÚKL sú zverejňované automaticky.

Zároveň sú distribuované e-mailom všetkým prevádzkovateľom lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK