Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv

Stiahnutie humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu a iné dôležité informácie...

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s ust. § 135 ods. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o nedostatkoch v kvalite humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky, o pozastavení registrácie humánneho lieku a stiahnutí humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu alebo stiahnutie zdravotníckej pomôcky z prevádzky  zverejnením na svojom webovom sídle.

Táto služba je určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, najmä držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

Zverejňované informácie

Všetky mimoriadne oznamy ŠÚKL sú zverejňované automaticky.

Zároveň sú distribuované e-mailom všetkým prevádzkovateľom lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK