Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

LEADER v TSK

V Trenčianskom kraji pôsobí momentálne 12 verejno - súkromných partnerstiev (ďalej len "VSP"), ktoré fungujú na princípoch prístupu LEADER. Všetkých dvanásť VSP sa uchádza o štatút MAS a o získanie podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Zoznam funkčných MAS / VSP v Trenčianskom kraji

P.č. Názov VSP Sídlo predseda / - níčka
1. MAS Naše Považie Štefánikova 821, 020 01 Púchov
kancelária: Námestie slobody 1 400, 020 01 Púchov
Ing. Peter Ježo, PhD.
2. MAS Strážovské vrchy M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice PhDr. Štefan Škultéty
3. MAS Vršatec Ľuborčianska 724/27, 914 41 Nemšová Eva Hejduková
4. OZ Kopaničiarsky región MAS Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava Ing. Ivan Bzdušek
5. MAS Bebrava Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec
6. MAS Beckov - Čachtice - Tematín korešpondencia: Malinovského 769, 916 21 Čachtice;
sídlo: M.R. Štefánika 566, 916 22 Podolie
Mgr. Eva Ninisová
7. MAS Inovec 891, 913 11 Trenčianske Stankovce Janka Horňáková
8. MAS Stredné Ponitrie Klátova Nová Ves 100, 958 44 Ing. Iveta Randziaková
9. MAS Magura - Strážov Šútovce č. 39, 972 01 Šútovce Bc. Miroslav Rajčo
10. OZ MAS Rozvoj Hornej Nitry MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10 972 71 Nováky Ing. Ján Martina
11. MAS Žiar, o.z. Nám.baníkov 5, 972 51 Handlová
korešpondencia: SNP 1954, 972 51 Handlová
RSDr. Tomáš Konuš
12. Združenie obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka Štvrtok 1, 913 05 Štvrtok Pavol Habdák
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK