Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Ako začať poskytovať zdravotnú starostlivosť a všetko, čo s tým súvisí.

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva v súlade s ust. § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. povolenia na prevádzkovanie nasledovných zdravotníckych zariadení:

 • ambulancia (okrem ambulancie záchrannej zdravotnej služby)
 • zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 • stacionár
 • poliklinika
 • agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 • všeobecná nemocnica
 • liečebna
 • hospic
 • dom ošetrovateľskej starostlivosti
 • mobilný hospic

Ak chce poskytovateľ prevádzkovať zdravotnícke zariadenia vo viacerých krajoch, orgánom príslušným na vydanie povolenia je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky!

Podania

Zverejňované informácie

Na základe povoľovacieho konania je samosprávny skraj schopný informovať o ambulatných aj ústavných zdravotníckych zariadeniach, zdravotných obvodoch a lekárskej službe prvej pomoci.

Mimo povoľovania samosprávny kraj schvaľuje ordinačné hodiny povoleným ambulantným zariadeniam, určujea zverejňuje rozpisy lekárskej služby prvej pomoci, informuje o nedostatkoch v kvalite humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok, rieši podnety a sťažnosti a vykonáva štátny dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Poskytovatelia môžu so samosprávnym krajom komunikovať elektronicky prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA.e-vuc.sk.

Poskytovatelia v kraji majú možnosť bezplatne využívať systéme elektronického objednávania pacientov www.objednatvysetrenie.sk.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK