Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ TSK

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre školský rok 2023/2024

28. novembra 2022 |

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024.

Voľné miesta po 2. kole prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 na SŠ TSK

30. júna 2022 |
Voľné miesta po druhom kole prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 v SŠ TSK

07. júna 2022 |

Voľné miesta pre druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Rozpis prognózy očakávaného počtu žiakov 1. ročníka SŠ TSK na školský rok 2023-2024

01. júna 2022 |

Rozpis prognózy slúži riaditeľom škôl aj zriaďovateľom ako podklad pre plánovanie výkonov pre školský rok 2023/2024.

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia v členení podľa jednotlivých študijných odborov alebo jednotlivých učebných odborov pre školský rok 2022/2023

25. novembra 2021 |

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023.

Voľné miesta po 2. kole prijímacích skúšok

30. júna 2021 |

V tabuľke nájdete voľné miesta na školách v územnej pôsobnosti TSK, z ktorých si môžu vybrať tí žiaci, ktorí neboli ani po 2. kole prijímacích skúšok prijatí na žiadnu strednú školu.

Voľné miesta pre druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

02. júna 2021 |

Voľné miesta pre druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Rozpis prognózy slúži riaditeľom škôl aj zriaďovateľom ako podklad pre plánovanie výkonov pre školský rok 2022/2023

28. mája 2021 |

Rozpis prognózy slúži riaditeľom škôl aj zriaďovateľom ako podklad pre plánovanie výkonov pre školský rok 2022/2023.

Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

01. júna 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022.

Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021

16. decembra 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK