Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozpis služieb ambulantnej pohotovosti/LSPP

Zverejňuje sa rozpis na minulý mesiac, aktuálny mesiac a všetky schválené rozpisy do budúcnosti

okres Bánovce nad Bebravou

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Hviezdoslavova, Bánovce nad Bebravou,
(Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou)
 
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Halalovka, Trenčín,
(Halalovka 63, 91108 Trenčín)
 
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Hviezdoslavova, Bánovce nad Bebravou,
(Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou)
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých LSPP pre dospelých, Hviezdoslavova, Bánovce nad Bebravou,
(Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou)

okres Ilava

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Továrenská, Dubnica nad Váhom,
(Továrenská 4069/44, 01841 Dubnica nad Váhom)
 
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Pod Lachovcom, Púchov,
(Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov)
 
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Pod hájom, Dubnica nad Váhom,
(Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom)
 
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Legionárska, Trenčín,
(Legionárska 28, 91171 Trenčín)
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Legionárska, Trenčín,
(Legionárska 28, 91171 Trenčín)
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých LSPP pre dospelých, Ľ. Štúra, Ilava,
(Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava)
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Pod hájom, Dubnica nad Váhom,
(Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom)

okres Myjava

ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Staromyjavská, Myjava,
(Staromyjavská 59, 90701 Myjava)
 
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Staromyjavská, Myjava,
(Staromyjavská 59, 90701 Myjava)
 
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Halalovka, Trenčín,
(Halalovka 63, 91108 Trenčín)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých LSPP pre dospelých, Staromyjavská, Myjava,
(Staromyjavská 59, 90701 Myjava)
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Staromyjavská, Myjava,
(Staromyjavská 59, 90701 Myjava)

okres Nové Mesto nad Váhom

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom,
(M. R. Štefánika 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom)
 
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom,
(Kpt. Nálepku 2411, 91501 Nové Mesto nad Váhom)
 
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Halalovka, Trenčín,
(Halalovka 63, 91108 Trenčín)
 
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Legionárska, Trenčín,
(Legionárska 28, 91171 Trenčín)
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Legionárska, Trenčín,
(Legionárska 28, 91171 Trenčín)
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom,
(Kpt. Nálepku 2411/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom)
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých LSPP pre dospelých, M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom,
(M. R. Štefánika 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom)

okres Partizánske

ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Hrnčírikova, Partizánske,
(Hrnčírikova 222/6, 95801 Partizánske)
 
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(Andreja Sládkoviča 16/16, 97101 Prievidza)
 
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Hrnčírikova, Partizánske,
(Hrnčírikova 1445/7, 95801 Partizánske)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých LSPP pre dospelých, Hrnčírikova, Partizánske,
(Hrnčírikova 1445/7, 95801 Partizánske)
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Nová nemocnica, Partizánske,
(Nová nemocnica 511/95801 Partizánske)

okres Považská Bystrica

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Nemocničná, Považská Bystrica,
(Nemocničná 986/01701 Považská Bystrica)
 
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Pod Lachovcom, Púchov,
(Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov)
 
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Nemocničná, Považská Bystrica,
(Nemocničná 986/01701 Považská Bystrica)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých LSPP pre dospelých, Nemocničná, Považská Bystrica,
(Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica)
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Nemocničná, Považská Bystrica,
(Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica)

okres Prievidza

ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(Andreja Sládkoviča 16/16, 97101 Prievidza)
 
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Nábrežná, Prievidza,
(Nábrežná 5, 97101 Prievidza)
 
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Nábrežná, Prievidza,
(Nábrežná 5, 97101 Prievidza)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých LSPP pre dospelých, Priemyselná, Prievidza,
(Priemyselná 3, 97101 Prievidza)
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Nábrežná, Prievidza,
(Nábrežná 5, 97101 Prievidza)
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých LSPP pre dospelých, Nábrežná, Prievidza,
(Nábrežná 5, 97101 Prievidza)

okres Púchov

ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(bližšie info o službách LSPP na tel. č. 042/4605111, Štefánikova 827/02001 Púchov)
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Pod Lachovcom, Púchov,
(Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov)
 
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Pod Lachovcom, Púchov,
(Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov)
 
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Pod Lachovcom, Púchov,
(Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov)
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých LSPP pre dospelých, Pod Lachovcom, Púchov,
(Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov)
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Pod Lachovcom, Púchov,
(Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov)

okres Trenčín

ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Halalovka, Trenčín,
(Halalovka 63, 91108 Trenčín)
 
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Jesenského, Trenčín,
(Jesenského 33, 91101 Trenčín)
 
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Legionárska, Trenčín,
(Legionárska 641/28, 91101 Trenčín)
 
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Karpatská, Trenčín,
(Karpatská 7722/11A, 91101 Trenčín)
 
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Legionárska, Trenčín,
(Legionárska 28, 91171 Trenčín)
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast LSPP pre deti a dorast, Legionárska, Trenčín,
(Legionárska 28, 91171 Trenčín)
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých LSPP pre dospelých, Jesenského, Trenčín,
(Jesenského 599/33, 91101 Trenčín)
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK