Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročná správa

Výročnú správu je povinná vyhotoviť účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa a správu audítora k tejto účtovnej závierke a najmä informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,

d) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,

e) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

Výročná správa musí poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej jednotke a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musí byť overený audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Výročná správa za rok 2021

01. júla 2022 |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021

Výročná správa za rok 2020

02. júla 2021 |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020

Výročná správa za rok 2019

05. augusta 2020 |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

29. júla 2019 |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

10. júla 2018 |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

01. augusta 2017 |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

14. decembra 2016 |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

14. decembra 2015 |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

28. apríla 2015 |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

03. januára 2014 |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

19. apríla 2013 |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2011

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK