Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie sociálnej pomoci

PhDr. Elena Nekorancová Poverená riadením odd. sociálnej pomoci

Zamestnanci:
Mgr. Michaela Bierovská Referent odd. sociálnej pomoci
Mgr. Martina Filová Referent odd. sociálnej pomoci
Mgr. Anna Granačková Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Ivana Gregorová Referent odd. sociálnej pomoci
Mgr. Daniela Hanková Polanská Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Lenka Imrišková Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Alica Jarošová Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Jana Mičúchová Referent odd. sociálnej pomoci
Ing. Slávka Moravíková Referent odd. sociálnej pomoci

Úlohy oddelenia:
 • usmerňuje a kontroluje odborné činnosti vykonávané v zariadeniach sociálnych služieb v OvZP,
 • pripravuje podklady na podávanie žiadostí za OvZP na dotácie a ich zúčtovanie,
 • rieši podnety a sťažnosti občanov v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v  OvZP,
 • spracúva štatistické výkazy za oblasť sociálnych služieb poskytovaných v OvZP,
 • kontroluje úroveň sociálnych služieb v OvZP,
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie,
 • vedie register a evidenciu fyzických a právnických osôb, ktoré poskytujú sociálnu pomoc na území TSK,
 • zostavuje návrh príspevku pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú sociálnu pomoc,
 • zabezpečuje agendu o poskytovaní finančného príspevku fyzickým a právnickým   na úhradu nákladov, ktoré vznikli registrovaným subjektom poskytovaním sociálnej pomoci a kontroluje hospodárenie s príspevkom,
 • kontroluje úroveň sociálnych služieb poskytovaných fyzickými a právnickými osobami,
 • spracúva štatistické výkazy za oblasť sociálnych služieb poskytovaných fyzickými a právnickými osobami,
 • kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom TSK poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc,
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie,
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva a koordinuje súvisiace činnosti.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK