Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Strategické dokumenty

Zoznam aktuálnych strategických dokumentov TSK.

Plán dopravnej obslužnosti na obdobie rokov 2020 - 2025 s výhľadom do roku 2030

29. apríla 2021 |

Trenčiansky samosprávny kraj aktualizoval Plán dopravnej obslužnosti TSK na obdobie rokov 2020 - 2025 s výhľadom do roku 2030.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

05. apríla 2021 |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 schválená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 21.03.2022.

Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v TSK do roku 2030

27. júla 2018 |

Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (horizont do roku 2050)

22. marca 2017 |

Cieľom projektu je spracovanie strategického dokumentu pod názvom Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho kraja (PUM TSK).

Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2020

06. septembra 2016 |

Koncepcie rozvoja práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2020 bola schválená na XXI. rokovaní zastupiteľstva TSK 28.11.2016.

Cyklostratégia TSK na roky 2016 - 2030

11. júla 2016 |

Cieľom strategického dokumentu „Stratégia využitia potenciálu TSK pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry“ je usmernenie budúceho rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v období rokov 2016-2030.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2013 - 2023

12. novembra 2015 |

PHSR je dokument obsahujúci najdôležitejšie priority rozvoja TSK, ktoré sa premietnu do programových dokumentov vypracovaných na regionálnej i národnej úrovni a sú špecificky určené pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a kohéznych fondov po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ).

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020

29. októbra 2015 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu.

Stratégia rozvoja vidieka TSK 2013 - 2020

14. októbra 2015 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu. Víťazom súťaže sa stala firma Gfk Slovakia, s.r.o., ktorá vypracovala dokument Stratégia rozvoja vidieka TSK na roky 2013 - 2020.

Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK

30. septembra 2015 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu.

Rozvojový program verejných prác TSK

04. septembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj spracúva pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR) Rozvojový program verejných prác TSK.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK