Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK

Poradným orgánom predsedu samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy je krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“).

Členovia krajskej rady zastupujú celé spektrum inštitúcií podieľajúcich sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Krajská rada plní najmä tieto úlohy:

  1. prerokúva regionálnu stratégiu odborného vzdelávania a prípravy v nadväznosti na hospodárske a sociálne potreby rozvoja regiónu,
  2. prerokúva plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na úrovni samosprávneho kraja,
  3. vyjadruje sa k návrhu žiadosti na zaradenie/vyradenie strednej odbornej školy do siete škôl Slovenskej republiky,
  4. prerokúva a odporúča samosprávnemu kraju predložiť návrh na zaradenie nového/vyradenie existujúceho študijného odboru alebo učebného odboru do sústavy odborov vzdelávania,
  5. vyjadruje sa k plánu výkonov prvého ročníka všetkých stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja pre nasledujúce prijímacie konanie,
  6. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie centier odborného vzdelávania a prípravy.

Na zasadnutiach krajskej rady sa vytvára priestor na odbornú diskusiu všetkých zainteresovaných s cieľom stále viac prispôsobovať odborné vzdelávanie požiadavkám trhu práce.

P.č.

Meno a priezvisko

Organizácia

1. Ing. Jaroslav Baška Trenčiansky sammosprávny kraj
2. Ing. Július Homola SOPK, Trenčianska regionálna komora SOPK
3. Ing. Richard Hančin, PhD. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Mgr. Gabriela Petrovičová Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
5. Ing. Boris Ilkyw Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
6. Mgr. Jozef Barborka Územná školská rada Trenčín
7. Ing. Peter Duchovič Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
8. Mgr. Anna Oravcová Slovenská banská komora, Banská Štiavnica
9. Ing. Martin Hošták, PhD. Republiková únia zamestnávateľov, Bratislava
10. Ing. Jozef Čarada Regionálna poľn. a potr. komora Trenčín
11. Ing. Vladimíra Siváková Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku
12. Ing. Zuzana Božíková Danfoss Power Solutions a.s.
13. PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD. Centrum poradenstva a prevencie, Trenčín
14. Ing. Vladimír Kollár thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.
15. Ing. Jozef Polačko HBH a.s.
16. Ing. Marek Holubek eterna s.r.o.
17. doc. Ing.Jozef Habánik, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
18. PhDr. Eva Holomková Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
19. Ing. Branislav Poliak MATADOR Industries, a.s.
20. Ing. Michal Hruboš KUKA Slovakia spol. s r.o.
21. PaedDr. Miroslav Šagát Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
22. PaedDr. Peter Buranský Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
23. Mgr. Tatiana Belová Zamestnávatelia združení v RV pre OVaP
24. Mgr.art. Adam Kavec, PhD. Asociácia súkromných škôl a ŠZ Slovenska
25. Bc. Jaroslav Križan Slovenská živnostenská komora
26. Pavel Korbas Štátny inštitút odborného vzdelávania
27. Mgr. Elena Mikulová Štátny inštitút odborného vzdelávania

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK