Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Dotácie a príspevky TSK

Tlačivá pre žiadateľov o poskytnutie dotácie

Upozornenie pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN TSK 13/2014 a v jeho neskoršom znení VZN č. 31/2016 na rok 2018. Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladajú vyplnené žiadosti v termíne od 1. januára najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka.

Pridelené dotácie

Zoznam pridelených dotácií. V dokumentoch nájdete zoznam žiadateľov, názvy akcií (projektov) a informácie o poskytnutých sumách dotácií.

Nepridelené dotácie

Zoznam nepridelených dotácií. V dokumentoch nájdete zoznam žiadateľov, názvy akcií (projektov).

Zasadnutia komisie

Komisia vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach o „Poskytnutie dotácií z rozpočtu TSK podľa VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN TSK č. 31/2016, ktorým sa mení VZN TSK č. 13/2014“.

Grant zelené oči

Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy. Granty sú poskytované na základe VZN č. 27/2016 schváleného Zastupiteľstvom TSK dňa 11.07.2016 uznesením číslo 386/2016.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK