Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Dotácie a príspevky TSK

dotacne schemy 2022

Pre žiadateľov: Ako získať dotácie z rozpočtu TSK?

TSK poskytuje dotácie na verejnoprospešné účely pre obyvateľov kraja týkajúce sa športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akcií/projektov.

Pridelené dotácie

Zoznam pridelených dotácií. V dokumentoch nájdete zoznam žiadateľov, názvy akcií (projektov) a informácie o poskytnutých sumách dotácií.

Nepridelené dotácie

Zoznam nepridelených dotácií. V dokumentoch nájdete zoznam žiadateľov, názvy akcií (projektov).

Zasadnutia vo veci rozhodnutia o poskytnutí dotácií z rozpočtu TSK

Komisia vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach o „Poskytnutie dotácií z rozpočtu TSK podľa VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN TSK č. 31/2016, ktorým sa mení VZN TSK č. 13/2014“.

Hodnotiace kritériá a tabuľky

Kritériá hodnotenia žiadostí v zmysle VZN č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Grant zelené oči

Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy. Granty sú poskytované na základe VZN č. 27/2016 schváleného Zastupiteľstvom TSK dňa 11.07.2016 uznesením číslo 386/2016.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK