Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Záverečný účet

Záverečný účet za rok 2015

15. apríla 2016 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015
Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015

Záverečný účet za rok 2014

19. mája 2015 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014
Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014

Záverečný účet za rok 2013

27. mája 2014 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a TSK.

Záverečný účet za rok 2012

13. marca 2014 |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2012 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a TSK. Hodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov je uvádzané v Eur s vyčíslenými percentuálnymi hodnotami a indexom rastu oproti roku 2011.

Záverečný účet za rok 2011

07. júna 2013 |

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) bol zriadený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Záverečný účet za rok 2010

10. apríla 2012 |

Na X. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bude prerokovávaný Záverečný účet TSK za rok 2010.

Záverečný účet za rok 2009

16. júna 2011 |

Na IV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bude prerokovávaný Záverečný účet TSK za rok 2009.

Záverečný účet za rok 2008

14. júna 2010 |

Na XXII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bude prerokovávaný Záverečný účet TSK za rok 2008.

Záverečný účet za rok 2007

24. júna 2009 |

Na XV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bol prerokovávaný a schválený Záverečný účet TSK za rok 2007.

Záverečný účet za rok 2006

08. júna 2009 |

Na IX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bude prerokovávaný Záverečný účet TSK za rok 2006.

Záverečný účet za rok 2005

14. apríla 2008 |

Na III. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bude prerokovávaný Záverečný účet TSK za rok 2005.

Záverečný účet za rok 2004

11. apríla 2007 |

Na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bol prerokovávaný a schválený Záverečný účet TSK za rok 2004.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK