Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ochrana osobných údajov

Zmapovanie záujmu občanov v TSK, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie cez národný objednávací systém NCZI o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v TSK

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov pri mapovaní záujmu občanov, ktorí nie sú doposiaľ registrovaní na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom národného prihlasovacieho systému prevádzkovaného NCZI o očkovanie proti tomuto ochoreniu je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), ktorý bol na základe poverenia Ministra zdravotníctva SR zo dňa 11.02.2021 poverený zabezpečením koordinácie pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 v jeho územnej pôsobnosti a spoluprácou pri zriadení a koordinácií prevádzky veľkokapacitných očkovacích centier v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Informácie o spracúvaní osobných údajov - Vakcinačné centrum Trenčín

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov pri prevádzke vakcinačného centra proti ochoreniu COVID-19 v Trenčíne (ďalej ako „Vakcinačné centrum“) je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), ktorý bol na základe poverenia Ministra zdravotníctva SR zo dňa 11.02.2021 poverený zabezpečením koordinácie pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 v jeho územnej pôsobnosti a spoluprácou pri zriadení a koordinácií prevádzky veľkokapacitného očkovacieho centra.

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov Trenčianskym samosprávnym krajom

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov Trenčianskym samosprávnym krajom v zmysle čl. 13 a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v zmysle § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov pri návšteve budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov pri návšteve budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle čl. 13 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov na webovej stránke www.tsk.sk

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov na webovej stránke www.tsk.sk v zmysle čl. 13 a a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov pri výkone pôsobností v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie

Pri výkone pôsobností v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie na základe osobitných právnych predpisov prichádza k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK