Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci

Oddelenia

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie
Oddelenie sociálnej pomoci

PhDr. Elena Štefíková, MPH
Vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci

Telefón: +421-32-6555 152
Mobil: +421-901 918 183
E-mail: elena.stefikova@tsk.sk


Úlohy odboru:
 • rozhoduje o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb v oblasti verejnej správy v súlade s  § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie:
  • v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti,
  • v konaní o zmenách v povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti,
  • v konaní o dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti,
  • v konaní o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti,
  • v konaní o uložení pokuty poskytovateľovi ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti,
  • v konaní o určení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • rozhoduje o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb v oblasti verejnej správy v súlade s  § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v oblasti sociálnej pomoci:
  • v konaní o odkázanosti na sociálnu službu,
  • v konaní o odkázanosti na sociálnu službu,
  • v konaní o zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
  • v konaní o odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
  • v konaní o povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa §73 ods. 11 zákona o sociálnych službách,
  • v konaní o nezapísaní do registra,
  • v konaní o zákaze poskytovať sociálnu službu,
  • v konaní o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK