Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pracovný poriadok

Tento pracovný poriadok upravuje práva a povinnosti zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a zamestnávateľa, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej TSK), so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624. Pracovný poriadok sa vydáva v záujme včasného a kvalitného plnenia úloh a udržiavania pracovnej disciplíny so súhlasom odborového orgánu, v súlade s § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení (v ďalšom len „Zákonník práce“) a § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Pracovný poriadok TSK je vnútorným organizačným predpisom TSK a je záväzný pre všetkých zamestnancov a primerane aj pre volených funkcionárov (predseda TSK, podpredsedovia TSK a hlavný kontrolór TSK). V súlade s platnými právnymi predpismi upresňuje pracovné podmienky, konkretizuje práva a povinnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov v záujme presného vymedzenia pracovnoprávnych vzťahov a úspešného plnenia úloh zamestnávateľa.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK