Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oceňovanie zamestnancov v oblasti kultúry za rok 2020

Regionálna a miestna kultúra majú v živote občanov nezastupiteľné miesto a významné poslanie. Na návrh regionálnych kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho kraja predseda TSK udeľuje pamätné listy kolektívom a jednotlivcom, ktorí dlhodobo dosahujú úspechy v oblasti kultúry.

POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V POVAŽSKEJ BYSTRICI

každoročne od roku 2008 realizuje podujatie Múzy nás spájajú, v priestoroch spoločenskej sály Balneoterapie v Kúpeľoch v Nimnici, ktorého organizátorom je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici a Považskou knižnicou v Považskej Bystrici.

JUBILUJÚCE KOLEKTÍVY A JEDNOTLIVCI V ROKU 2020

 1. Divadelný súbor MAKYTA, Púchov 75 rokov
 2. Divadelný súbor Ivana Pišku, Stupné 85 rokov
 3. Detské divadelné štúdio OCHOTNÍČEK, Púchov 20 rokov
 4. Divadelný súbor HUGO, Pruské             10 rokov
 5. DFS MLADOSŤ, Považská Bystrica 45 rokov
 6. FS BYSTRIČAN, Považská Bystrica 45 rokov
 7. DFS BYSTRINKA, Považská Bystrica 30 rokov
 8. Folklórna skupina PRAZNOVANKA, Praznov 40 rokov
 9. Folklórna skupina NIMNIČANKA, Nimnica 50 rokov
 10. Folklórna skupina STRÁŽOVANKA, Zliechov 50 rokov
 11. Mužská spevácka skupina MANÍNEC, Podmanín 20 rokov
 12. Spevácka skupina ŠTEPNICKÁ SKALA, Streženice 65 rokov
 13. Folklórna skupina KONOPA, Dohňany             25 rokov
 14. Folklórna skupina MESTEČKO, Mestečko 25 rokov
 15. Folklórna skupina ZÁRIEČANKA, Záriečie 25 rokov
 16. Folklórna skupina LAZOVIENKA, Lazy pod Makytou 25 rokov
 17. Folklórna skupina JAVORNÍK, Lúky 25 rokov
 18. Folklórna skupina JAVORINA, Lysá pod Makytou 25 rokov
 19. Miroslava Gržinič, Považská Bystrica životné jubileum
 20. Obec HORNÝ LIESKOV, 690.výročie
 21. Obec ZÁRIEČIE, 545. výročie
 22. Obec PAPRADNO, 495. výročie.

 

TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

pripravuje podujatie FLORES MUSARUM v spolupráci s Verejnou knižnicou M. Rešetku v Trenčíne, Trenčianskym múzeom v Trenčíne a Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne. Pri tejto príležitosti sú predsedom TSK oceneným jednotlivcom a umeleckým kolektívom udelené ďakovné listy a riaditeľkami inštitúcií odovzdané knihy, kvety, vecné dary za vykonávanú činnosť v oblasti kultúry.

JUBILUJÚCE KOLEKTÍVY A JEDNOTLIVCI V ROKU 2020

VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE

 1. Darina Trgyňová - za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti pracovného jubilea
 2. Alžbeta Mockovčiaková - za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti životného jubilea
 3. Milena Halíková - za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti pracovného jubilea
 4. Anna Gagová - za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti životného jubilea
 5. Elena Tomišová -  za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti pracovného jubilea
 6. Mgr. Zdenka Vrbičanová - za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti životného jubilea
 7. Dagmar Janegová -  za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti pracovného jubilea.

 

 GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO V TRENČÍNE

 1. Jarmila Dicová Ondrejková, akademická maliarka - za dlhoročnú ilustrátorskú tvorbu pre deti a aktivity spojené s rozvíjaním a propagáciou výtvarnej tvorby v novomestskom regióne
 2. Milan Struhárik, akademický  sochár - za dlhoročný rozvoj a dosiahnuté úspechy v oblasti kultúry a výtvarného umenia v trenčianskom regióne a úsilie pri vzdelávaní mladých umelcov
 3. PaedDr. Elena Porubänová - za dlhoročný rozvoj a dosiahnuté úspechy v oblasti kultúry a výtvarného umenia nielen v trenčianskom regióne.

 

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE

 1. Viliam Piláthy - za zodpovedný prístup pri plnení pracovných úloh a reprezentovaní Trenčianskeho múzea a Trenčianskeho hradu
 2. Zuzana Lančaričová - za zodpovedný prístup pri plnení pracovných úloh a reprezentovaní Trenčianskeho múzea a Trenčianskeho hradu
 3. Michal Bujna - za občiansku angažovanosť a pomoc pri navrátení obrazu Artura Lieskovského do Trenčianského múzea.

 

TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

 1. Ing. Oľga Hrabovská - za celoživotný prínos v oblasti histórie a vzdelávania v obci Lubina
 2. Marcela Malová - za celoživotný prínos v oblasti zachovania a šírenia kultúrneho dedičstva obce Omšenie
 3. Mária Mizeráková - za zachovávanie a rozvoj tradičnej ľudovoumeleckej tvorby v oblasti čipkárstva
 4. Petronella Škultétyová - za dlhoročný prínos v oblasti zachovania a šírenia kultúrneho dedičtva obce Uhrovec
 5. Ján Skovajsa - za dlhoročnú kultúrnu a osvetovú činnosť v obci Dolné Srnie  
 6. Janka Kuhajdová - za dlhoročné pôsobenie a dosiahnuté úspechy v rozvoji kultúry a osvety v obci Bzince pod Javorinou
 7. Margaréta Ondrejková - za reprezentáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti kultúry v súťaži Česko Slovensko má talent
 8. Folklórny súbor TEPLANKA - za zachovávanie tradícií, šírenie folklóru a kultúrneho dedičstva obce Trenčianska Teplá pri príležitosti 60. výročia založenia
 9. Trenčiansky spevácky zbor - za dlhoročné pôsobenie, rozvoj a reprezentáciu Trenčianskeho kraja v oblasti zborového spevu pri príležitosti 40. výročia založenia.

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

dlhoročne uskutočňuje v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi pri príležitosti ocenení kolektívov a jednotlivcov z oblasti kultúry podujatie: „Kultúra“, ktorého organizátorom sú i ďalšie dve organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Hornonitrianska knižnica v Prievidzi. Okrem toho spolupracuje RKC ešte s množstvom ďalších spoluorganizátorov – K-2000, združenie   na podporu kultúry hornej Nitry, Oblastná rada Matice slovenskej Prievidza – Partizánske, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Regionálne združenie miest a obcí, región Stredné Ponitrie, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi.

JUBILUJÚCE KOLEKTÍVY A JEDNOTLIVCI V ROKU 2020

Poďakovanie za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť

 1. Detský folklórny súbor Kolovrátok, Kanianka
 2. Marek Měrka, včelár
 3. ZVA Band, hudobná skupina, 30 rokov
 4. Chrámový spevácky zbor sv. Doroty Čavoj, 55 rokov
 5. Hudobná skupina Gilotína, 15 rokov
 6. FSk Novejsanka Diviacka Nová Ves, 20 rokov

 

Spomienka IN MEMORIAM

 • Mária Schutová, dlhoročná pracovníčka RKC
 • Anton Dubský, člen FSk Hájiček
 • Marián Gajdoš, recitátor Chynorany
 • Erika Čechová
 • František Kolník
 • Antónia Michniková

Poďakovanie riaditeľky HNM v Prievidzi za dlhoročnú múzejnú činnosť

 1. Ján Záň, Prievidza
 2. FS Senior Vtáčnik, Prievidza - 15 rokov

Poďakovanie riaditeľky HNK v Prievidzi za dlhoročnú knižničnú  činnosť

 1. Obecná knižnica Skačany
 2. Obecná knižnica Sebedražie
 3. Obecná knižnica Kľačno
 4. Miestna ľudová knižnica Nitrianske Sučany
 5. Adriana Langerová

Osobitný prínos k rozvoju kultúry regiónu – cena predsedu TSK

 1. Štefan Orság, divadelník, Prievidza
 2. Detský folklórny súbor Malá Lubená, Poluvsie
 3. Anežka Balušinská, dirigentka speváckeho zboru  Handlová
 4. FS Jánošík Partizánske
 5. DH Maguranka

Tvorivý čin roka v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

 • V oblasti folklóru

FSk Sielnica Lazany – CD „Už sme piesne vyspievali“

 • V oblasti hudby

Hudobná skupina Wotepity za vydanie albumu WTP 0

 • V oblasti kultúrno-osvetovej práce

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi za projekt: „Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami“

Tvorivý čin roka v oblasti múzejných činností

Mgr. Zita Radosová a Jozef Pekár,  Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Tvorivý čin roka v oblasti knižničných činností a edičných počinov

Úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov HNK

Cena K-2000 za netradičné projekty

 1. Ing. Peter Cagáň - Za realizáciu projektu Neumlčaná kultúra – multižánrová súťaž a prezentácia umeleckej tvorby neprofesionálnych umelcov hornej Nitry počas pandémie.
 2. Emil Medera z Bojníc - Za unikátnu rekonštrukciu pôvodného obytného domčeka v Bojniciach na múzeum remesiel „Bencovie grunt“ – zachovávanie a prezentácia tradičných ľudových výrobkov a remesiel.

 

Poďakovanie ZMOHN za výrazný podiel na rozvoji miestnej kultúry

 1. Barbora Piešová, speváčka, Poruba
 2. Rastislav Nemec, výtvarník Handlová
 3. Ivan Jakušovský za projekt Sancta Catharina ora pro nobis, Handlová
 4. Spevácky zbor Artanno pri príležitosti 20. výročia vzniku
 5. Divadlo pri Kolkárni, pri príležitosti 20. výročia vzniku
 6. Matej Surovček, maliar a rezbár, Poruba
 7. Štefan Kotrík, zamestnanec KC Bojnice
 8. Spevácka skupina Bukovinka, Radobica
 9. Mária Biskupičová, dlhoročná kronikárka Kanianka
 10. Florián Leitman, životné jubileum 80 rokov, autor publikácií
 11. Poluvská muzika, 20 rokov
 12. Drahomíra Píšová, knihovníčka, kultúrno-osvetová pracovníčka Cigeľ, životné jubileum 70 rokov
 13. Anna Kmeťová, dlhoročná kultúrno-osvetová pracovníčka Horná Ves
 14. Emil Trgiňa, folklorista Chrenovec-Brusno.

 

Poďakovanie RZMO SP  za výrazný podiel na rozvoji miestnej kultúry

 1. DH Nadličanka, 150 rokov
 2. DH Ostratičanka, 125 rokov
 3. SZ Benetky Chynorany, 25 výročie vzniku

Cena Okresnej rady Matice slovenskej v Prievidzi Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa.

MO MS v Prievidzi – za dlhoročný podiel na realizácii kultúrnych aktivít v meste Prievidza a na hornej Nitre pri príležitosti 100. výročia jeho založenia.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK