Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie cestnej infraštruktúry

Zamestnanci:
Ing. Silvia Judinyová Referent oddelenia cestnej infraštruktúry
Ing. Lenka Kontrová Referent oddelenia cestnej infraštruktúry
Bc. Ľubomír Remo Referent oddelenia cestnej infraštruktúry
Mgr. Stanislav Svatík Referent oddelenia cestnej infraštruktúry

Úlohy oddelenia:
  • zabezpečuje poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve TSK na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“),
  • zabezpečuje vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve TSK a výsledky tohto sčítania poskytuje MDVRR SR,
  • poskytuje údaje o zjazdnosti ciest vo vlastníctve TSK MDVRR SR,
  • zabezpečuje vypracovanie operačného plánu zimnej údržby ciest vo vlastníctve TSK, - zabezpečuje informačný systém ako súčasť jednotného informačného systému o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnosti vo vlastníctve TSK,
  • poskytuje údaje z technickej evidencie ciest vo vlastníctve TSK MDVRR SR,
  • zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest vo vlastníctve TSK podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
  • metodicky riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť SC TSK,
  • rieši žiadosti, sťažnosti a petície ohľadom cestných komunikácii vo vlastníctve TSK, - na podnet občanov a organizácií robí obhliadky stavu ciest v spolupráci so SC TSK a s ostatnými zainteresovanými orgánmi štátnej a verejnej správy.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK