Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a humánnej farmácie na základe ust. § 46 ods.1 písm. l/ zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. § 2 ods. 23 citovaného právneho predpisu určil dňom 31.3.2008 v rámci Trenčianskeho kraja zdravotné obvody pre poskytovateľov:

  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
  • špecializovanej ambulantnej gynekologickej ambulantnej starostlivosti,
  • špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti.

Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná !!!

V prípade nejasnosti s identifikáciou obvodu alebo lekára nás kontaktujte 
na tel. čísle 032/ 6555 155, 0901 918 185 alebo 032/ 6555 153.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK