Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o výpis z Registra sociálnych služieb

Slúži na preukázanie existencie sociálnej služby v registri alebo ako príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie.

Žiadosť o výpis z registra obsahuje  údaje žiadateľa o výpis:

  • obchodné meno alebo názov právnickej osoby zapísanej v registri, sídlo, identifikačné číslo 
  • meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prípade fyzickej osoby.

Ďalej musí žiadosť obsahovať:

  • IČO, názov, adresu sídla poskytovateľa sociálnej služby, ktorého výpis má byť poskytnutý
  • meno, priezvisko, adresa v prípade poskytovateľa - fyzickej osoby

Žiadosť nemusí byť podaná na predpísanom tlačive.

Správny poplatok za výpis z registra

Správny poplatok vo výške 5 Eur sa uhrádza len v prípadoch právnických osôb zapísaných v registri sociálnych služieb na základe obchodného registra a fyzických osôb na základe živnostenského oprávnenia podľa Položky 34a zákona č. 286/2012 Z. z. v nadväznosti na zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK