Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Register investičných akcií

Rozhodovanie o investíciách patrí k najdôležitejším rozhodnutiam, lebo sú to rozhodnutia o budúcom vývoji OvZP TSK a o ich efektívnom využití.

Hmotnými investíciami (kapitálovými) rozumieme celkové výdaje vynaložené na výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, alebo obnovu majetku OvZP TSK. Nehmotnými investíciami (nemateriálovými) rozumieme nákup software a pod..

Plánovanie investícii má vecnú aj finančnú stránku. Z hľadiska vecného ide o rozhodovanie o technickej stránke investície (aké zariadenia a vybavenie sa má obnoviť, alebo obstarať a i.). Z hľadiska finančného ide o rozhodovanie z akých zdrojov sa budú investície hradiť.

Register investičných akcií sa tvorí vždy na jeden kalendárny rok. Staršie investičné akcie TSK nájdete v našich dokumentoch.

Aktuálne prebiehajúce investičné akcie nájdete v našich aktualnych správach.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK