Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ceny a dane

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2015

15. januára 2015 |

Od 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradí v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. upravujúcu daň z motorových vozidiel.

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2014

07. januára 2014 |

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2014 SA NEMENIA!

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2013

03. januára 2013 |

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2013 SA NEMENIA!

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012

09. januára 2012 |

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012 SA MENIA!

Prímestská autobusová doprava

21. júla 2011 |

Tarifa prímestskej autobusovej dopravy (vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po cieľovú zastávku nepresahuje 100 km) na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011

08. decembra 2010 |

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011 SA NEMENIA

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2010

08. januára 2010 |

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2010

Cenový výmer č. 1/2009

08. januára 2010 |

ktorý v územnom obvode TSK určuje maximálne ceny vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km (prímestská autobusová doprava).

Cenový výmer stráca platnosť účinnosťou zákona č. 488/2009 z 29.10.2009, t.j. 03.12.2009.

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2009

07. januára 2009 |

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2009

Cenový výmer č. 1/2008

20. augusta 2008 |

ktorý v územnom obvode TSK určuje maximálne ceny vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km (prímestská autobusová doprava).

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

15. decembra 2007 |

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2007

01. januára 2007 |

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2007

<< < 1 2 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK