Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ceny a dane

Sadzby dane z motorových vozidiel na rok 2015

Od 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradí v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. upravujúcu daň z motorových vozidiel.

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2014

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2014 SA NEMENIA!

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2013

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2013 SA NEMENIA!

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2012 SA MENIA!

Prímestská autobusová doprava

Tarifa prímestskej autobusovej dopravy (vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po cieľovú zastávku nepresahuje 100 km) na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011 SA NEMENIA

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2010

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2010

Cenový výmer č. 1/2009

ktorý v územnom obvode TSK určuje maximálne ceny vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km (prímestská autobusová doprava).

Cenový výmer stráca platnosť účinnosťou zákona č. 488/2009 z 29.10.2009, t.j. 03.12.2009.

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2009

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2009

Cenový výmer č. 1/2008

ktorý v územnom obvode TSK určuje maximálne ceny vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km (prímestská autobusová doprava).

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2007

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2007

Cenový výmer č. 1/2006

ktorý v územnom obvode TSK určuje maximálne ceny vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK