Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2011 SA NEMENIA

Sadzby sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 5/2007 schváleného uznesením Z TSK číslo 395/2007 z 12.12.2007 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením číslo 6/2008 zo dňa 27.8.2008.

Osobné automobily

Sadzba dane pre osobné automobily, úžitkové vozidlo, autobusy a vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy:

Sadzba dane pre osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v dokladoch vozidla:

 

Zdvihový objem motora v cm3

Sadzba dane
v Eur

do 900 cm3 vrátane

61,40

nad 900 cm3 do 1 200 cm3

81,32

nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane

109,53

nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane

139,41

nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane

175,92

nad 3 000 cm3

209,12

Úžitkové vozidlá a autobusy

Sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo a sadzba dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla , osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves:

a/ s 1 alebo 2 nápravami

Celková hmotnosť naloženého vozidla v tonách

Sadzba dane
v Eur

Znížená sadzba dane
EURO 3
v Eur

Znížená sadzba dane
EURO 4
EURO 5
v Eur

do 1 t vrátane

74,68

73,02

69,70

nad 1 t do 2 t vrátane

134,43

129,45

124,47

nad 2 t do 4 t vrátane

202,48

197,50

187,54

nad 4 t do 6 t vrátane

295,42

287,12

273,84

nad 6 t do 8 t vrátane

388,36

376,75

360,15

nad 8 t do 10 t vrátane

486,29

471,35

453,09

nad 10 t do 12 t vrátane

580,89

562,63

539,40

nad 12 t do 14 t vrátane

726,94

705,37

675,49

nad 14 t do 16 t vrátane

873,00

846,44

811,59

nad 16 t do 18 t vrátane

1019,05

989,17

947,68

nad 18 t do 20 t vrátane

1165,10

1130,25

1083,78

nad 20 t do 22 t vrátane

1360,95

1319,45

1266,34

nad 22 t do 24 t vrátane

1556,79

1508,66

1447,25

nad 24 t do 26 t vrátane

1750,97

1697,86

1628,16

nad 26 t do 28 t vrátane

1945,16

1887,07

1809,06

nad 28 t do 30 t vrátane

2137,68

2072,96

1988,31

nad 30 t

2333,53

2263,82

2170,88

b/ s 3 nápravami

Celková hmotnosť naloženého vozidla v tonách

Sadzba dane
v Eur

Znížená sadzba dane
EURO 3
v Eur

Znížená sadzba dane
EURO 4
EURO 5
v Eur

do 15 t vrátane

531,10

514,50

494,58

nad 15 t do 17 t vrátane

632,34

614,08

587,53

nad 17 t do 19 t vrátane

778,39

755,16

723,62

nad 19 t do 21 t vrátane

924,45

896,23

859,72

nad 21 t do 23 t vrátane

1070,50

1038,96

995,81

nad 23 t do 25 t vrátane

1214,89

1178,38

1128,59

nad 25 t do 27 t vrátane

1360,95

1309,50

1266,34

nad 27 t do 29 t vrátane

1507,00

1462,19

1400,78

nad 29 t do 31 t vrátane

1653,05

1603,26

1536,87

nad 31 t do 33 t vrátane

1845,58

1790,81

1716,12

nad 33 t do 35 t vrátane

2044,74

1983,33

1900,35

nad 35 t do 37 t vrátane

2238,92

2172,54

2081,25

nad 37 t do 39 t vrátane

2429,79

2356,76

2258,84

nad 40 t

2625,63

2547,63

2441,41

c/ so 4 a viacerými nápravami

Celková hmotnosť naloženého vozidla v tonách

Sadzba dane
v Eur

Znížená sadzba dane
EURO 3
v Eur

Znížená sadzba dane
EURO 4
EURO 5
v Eur

do 23 t vrátane

677,15

657,23

630,68

nad 23 t do 25 t vrátane

823,20

798,31

765,11

nad 25 t do 27 t vrátane

969,26

941,04

901,21

nad 27 t do 29 t vrátane

1116,97

1083,78

1038,96

nad 29 t do 31 t vrátane

1263,02

1224,85

1175,06

nad 31 t do 33 t vrátane

1458,87

1415,72

1357,63

nad 33 t do 35 t vrátane

1653,05

1603,26

1536,87

nad 35 t do 37 t vrátane

1845,58

1790,81

1716,12

nad 37 t do 40 t vrátane

2043,08

1981,67

1900,35

nad 40 t

2238,92

2172,54

2082,91

Oslobodené vozidlá

Od dane z motorových vozidiel je oslobodené vozidlo:
  • v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
  • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
  • používané ako vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany
  • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe
  • používané ako vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme na základe uzavretej zmluvy medzi dopravcom a Trenčianskym samosprávnym krajom
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK