Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozpočet TSK

Rozpočet vyššieho územného celku je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom roku, vyjadruje samostatnosť hospodárenia  vyššieho územného celku. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku zahŕňa aj finančné vzťahy k štátu:

a) podiely na daniach v správe štátu,

b) dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,

c) ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Súčasťou rozpočtu  vyššieho územného celku sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených  vyšším územným celkom ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Rozpočet vyššieho územného celku musí byť schválený do 31. decembra bežného roka, inak sa spravuje rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára do schválenia rozpočtu rozpočtovým provizóriom.

Rozpočet TSK na roky 2023-2025

16. decembra 2022 |

Rozpočet TSK na roky 2023 - 2025 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 dňa 16.12.2022.

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2023-2025

30. novembra 2022 |

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi.

Zmena Rozpočtu TSK na roky 2022 - 2024 (2. zmena)

02. septembra 2022 |

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.9.2022 schválilo uznesením č. 890/2022 Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (2.zmena).

Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022 - 2024 (2. zmena)

12. augusta 2022 |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 - 2024 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 30.8.2022.

Zmena Rozpočtu TSK na roky 2022 - 2024 (1. zmena)

05. mája 2022 |

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.5.2022 schválilo uznesením č. 859/2022 Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena).

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 - 2024 (1. zmena)

13. apríla 2022 |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 - 2024 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 2.5.2022.

Rozpočet TSK na roky 2022-2024

26. novembra 2021 |

Rozpočet TSK na roky 2022 - 2024 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 dňa 22.11.2021.

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2022-2024

05. novembra 2021 |

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi.

Zmena Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 (2. zmena)

06. októbra 2021 |

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 schválilo uznesením č. 732/2021 Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (2. zmena).

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 (2. zmena)

10. septembra 2021 |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 27.9.2021.

Zmena Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 (1. zmena)

18. mája 2021 |

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 schválilo uznesením č. 670/2020 Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena).

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 (1. zmena)

22. apríla 2021 |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 10.5.2021.

Rozpočet TSK 2021-2023

30. novembra 2020 |

Rozpočet TSK na roky 2021 - 2023 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 dňa 25.11.2019.

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2021-2023

05. novembra 2020 |

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi.

Zmena Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (2. zmena)

06. októbra 2020 |

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.9.2020 schválilo uznesením č. 544/2020 Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (2.zmena).

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (2. zmena)

10. septembra 2020 |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 28.9.2020.

Zmena Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena)

29. mája 2020 |

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.5.2020 schválilo uznesením č. 461/2020 Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1.zmena).

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena)

30. apríla 2020 |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 18.5.2020.

Rozpočet TSK 2020-2022

28. novembra 2019 |

Rozpočet TSK na roky 2020 - 2022 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 dňa 25.11.2019.

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2020-2022

08. novembra 2019 |

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi.

Rozpočet TSK na roky 2019-2021 (2. zmena)

16. júla 2019 |

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 8.7.2019 schválilo uznesením č. 316/2019 Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (2. zmena).

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 (2. zmena)

21. júna 2019 |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 8.7.2019.

Rozpočet TSK na roky 2019-2021 (1. zmena)

14. mája 2019 |

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 6.5.2019 schválilo uznesením č. 276/2019 Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1.zmena).

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 (1. zmena)

18. apríla 2019 |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 6.5.2019.

Rozpočet TSK na roky 2019-2021

04. decembra 2018 |

Rozpočet TSK na roky 2019 - 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 dňa 26.11.2018.

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2019-2021

08. novembra 2018 |

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi.

Rozpočet TSK na roky 2018 - 2020 (2. zmena)

01. októbra 2018 |

Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 (2. zmena). Schválená uznesením Z TSK č. 122/2018 zo dňa 24.9.2018.

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 (2. zmena)

07. septembra 2018 |

Návrh Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 (2. zmena).

Rozpočet TSK na roky 2018-2020 (1. zmena)

17. mája 2018 |

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 schválený uznesením Z TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017. Zmena č. 1 bola schválená uznesením Z TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018.

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 (1. zmena)

27. apríla 2018 |

Návrh Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 (1. zmena)

Rozpočet TSK 2018-2020

13. decembra 2017 |

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020 schválený uznesením Z TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017.

Návrh Rozpočtu TSK na roky 2018-2020

24. novembra 2017 |

Návrh rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 11.12.2017.

Rozpočet TSK 2017-2019 (1.zmena)

05. mája 2017 |

Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 (1. zmena). Schválená uznesením Z TSK č.495/2017 zo dňa 2.5.2017.

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2017-2019

13. apríla 2017 |

Rozpočet TSK na roky 2017 - 2019 bol schválený uznesením Z TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016. V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1. zmena).

Rozpočet TSK na roky 2017-2019

05. decembra 2016 |

Rozpočet TSK na roky 2017-2019

Rozpočet TSK na roky 2016-2018

24. novembra 2015 |

Rozpočet TSK na roky 2016-2018 - schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015.

Rozpočet TSK na roky 2015-2017

25. novembra 2014 |

Rozpočet TSK na roky 2015-2017

Rozpočet TSK na roky 2014-2016

14. marca 2014 |

Rozpočet TSK na roky 2014-2016

Rozpočet TSK na roky 2013-2015

07. júna 2013 |

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) na roky 2013-2015 je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja v príslušnom rozpočtovom roku.

Rozpočet TSK na roky 2012-2014

14. decembra 2011 |

Rozpočet TSK na roky 2012-2014 schválený uznesením Zastupiteľstva TSK zo dňa 14.12.2011.

Rozpočet TSK na roky 2011-2013

25. októbra 2010 |

Rozpočet TSK na roky 2011-2013 schválený uznesením Zastupiteľstva TSK zo dňa 25.10.2010.

Rozpočet TSK na roky 2010-2012

28. októbra 2009 |

Rozpočet TSK na roky 2010-2012 schválený uznesením Zastupiteľstva TSK zo dňa 28.10.2009.

Rozpočet TSK na roky 2009-2011

10. decembra 2008 |

Rozpočet TSK na roky 2009-2011 schválený uznesením Zastupiteľstva TSK zo dňa 10.12.2008.

Rozpočet TSK na roky 2008-2010

12. decembra 2007 |

Rozpočet TSK na roky 2008-2010 schválený uznesením Zastupiteľstva TSK zo dňa 12.12.2007.

Rozpočet TSK na roky 2007-2009

13. decembra 2006 |

Rozpočet TSK na roky 2007-2009 schválený uznesením Zastupiteľstva TSK zo dňa 13.12.2006.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK