Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Participatívne rozpočty na stredných školách

Zoznam úspešných žiadateľov pre projekt participatívnych rozpočtov na stredných školách pre rok 2023

03. apríla 2023 |

Začiatkom roka 2023 vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj výzvu, v rámci ktorej sa do stanoveného termínu prihlásilo celkovo 26 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2023

24. januára 2023 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že v roku 2023 bude prideľovať stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účelové finančné prostriedky na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v celkovom objeme 38 000,00 eur.

Zoznam úspešných žiadateľov pre projekt participatívnych rozpočtov na stredných školách pre rok 2022

06. apríla 2022 |

Začiatkom roka 2022 vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj výzvu, v rámci ktorej sa do stanoveného termínu prihlásilo celkovo 21 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2022

25. januára 2022 |

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) oznamuje, že v roku 2022 bude prideľovať stredným školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účelové finančné prostriedky na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v celkovom objeme 38 000,00 eur.

Zoznam úspešných žiadateľov pre projekt participatívnych rozpočtov na stredných školách pre rok 2020

12. februára 2020 |

Komisia menovaná predsedom TSK dňa 10.02.2020 posúdila a vyhodnotila prihlasovacie formuláre, ktoré predložili stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci predmetnej výzvy.

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2020

28. novembra 2019 |

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2020.

Školy zapojené do participatívneho rozpočtu v školskom roku 2018/2019

26. novembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) spustil v rámci národného projektu Participácia v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, ktoré budú formou účelovej dotácie prevedené do rozpočtu pilotných škôl.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK