Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovanie informácií o regióne

Aké informácie zastrešuje TSK v tejto oblasti?

Rozvoj regiónu zastrešuje na TSK odbor regionálneho rozvoja. Medzi jeho hlavné činnosti patrí:

  • vypracovanie plnenie a vyhodnocovanie odvetvových koncepcií a stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja
  • vypracovanie stanovísk a pripomienok k regionálnym, vládnym a európskym politikám, zámerom, ktoré môžu mať dopad na sociálno-ekonomický rozvoj kraja
  • príprava návrhov a implementácia rozvojových projektov vo vybraných oblastiach
  • vytváranie a rozvoj partnerskej spolupráce s verejným i súkromným sektorom

Kľúčovým dokumentom pre rozvoj kraja je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – PHSR. Ide o strednodobý programový dokument vypracovávaný v súlade s cieľmi a prioritami Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR s uplatňovaním princípu partnerstva. Jeho cieľom je určiť a koordinovať prioritné smerovanie rozvoja TSK v rokoch 2013 - 2023 vo všetkých oblastiach a prispieť tak k všestrannému rozvoju regiónu a jeho obyvateľov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023 bol schválený Zastupiteľstvom TSK dňa 28.09.2015.

Zverejňované informácie

Odbor regionálneho rozvoja

Celá sekcia Regionálneho rozvoja

Informácie o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja - PHSR

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK