Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zelená župa

logo Zelená župa

Zelená župa si kladie za cieľ znížiť svoju ekologickú stopu a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. Zelená župa je zatiaľ jediný projekt svojho druhu na Slovensku na úrovni krajov vôbec.  Jednou z významných oblastí projektu je aj environmentálne vzdelávanie a napĺňanie krajskej koncepcie environmentálnej výchovy.

V zmysle vládou schválenej Národnej stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v SR bol menovaný regionálny cyklokoordinátor za Trenčiansky samosprávny kraj. Ten v spolupráci s národným cyklokoordinátorom na úrovni MDVRR SR a ostatnými regionálnymi cyklokordinátormi pracuje na rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky. Podrobné a aktuálne informácie nájdete na našej web stránke www.cyklotrasytsk.sk.

Zelená Župa je zameraná aj na šetrenie energiou a znižovanie ekologickej stopy. Trenčiansky samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií realizuje projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov. Tieto sú realizované prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, s podporou dotácie z Environmentálneho fondu, ale aj v z vlastných zdrojov TSK.  Realizáciou projektov sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti objektov na energie a zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

V rámci podpory elektromobility TSK zadovážil pre svoje potreby 5 elektromobilov. Ďalší elektromobil má v správe Stredná športová škola Trenčín a niekoľko elektromobilov je k dispozícií  Správe ciest TSK.  V kraji sme vybudovali už tri rýchlonabíjacie stanice a to zatiaľ v lokalitách Stará Turá, Prievidza a Považská Bystrica.

Trenčiansky samosprávny kraj je zapojený do integrovaného projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého hlavným cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia, posilniť regionálne a miestne orgány v oblasti riadenia kvality ovzdušia, návrh a podpora opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia s následným monitorovaním.

TSK má už dlhodobo vypracovanú vlastnú grantovú schému na podporu environmentálnych aktivít v kraji pod názvom Zelené oči.

Infografika projektu Zelená župa TSK

Obrázok: Infografika k projektu Zelená župa Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK