Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zelená župa

logo Zelená župa

Zelená župa si kladie za cieľ znížiť svoju ekologickú stopu a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. Zelená župa je zatiaľ jediný projekt svojho druhu na Slovensku na úrovni krajov vôbec.  Jednou z významných oblastí projektu je aj environmentálne vzdelávanie a napĺňanie krajskej koncepcie environmentálnej výchovy.

V zmysle vládou schválenej Národnej stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v SR bol menovaný regionálny cyklokoordinátor za Trenčiansky samosprávny kraj. Ten v spolupráci s národným cyklokoordinátorom na úrovni MDVRR SR a ostatnými regionálnymi cyklokordinátormi pracuje na rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky. Podrobné a aktuálne informácie nájdete na našej web stránke www.cyklotrasytsk.sk.

Zelená Župa je zameraná aj na šetrenie energiou a znižovanie ekologickej stopy. Trenčiansky samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií realizuje projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov. Tieto sú realizované prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, s podporou dotácie z Environmentálneho fondu, ale aj v z vlastných zdrojov TSK.  Realizáciou projektov sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti objektov na energie a zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

V rámci podpory elektromobility TSK zadovážil pre svoje potreby 5 elektromobilov. Ďalší elektromobil má v správe Stredná športová škola Trenčín a niekoľko elektromobilov je k dispozícií  Správe ciest TSK.  V kraji sme vybudovali už tri rýchlonabíjacie stanice a to zatiaľ v lokalitách Stará Turá, Prievidza a Považská Bystrica.

Trenčiansky samosprávny kraj je zapojený do integrovaného projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého hlavným cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia, posilniť regionálne a miestne orgány v oblasti riadenia kvality ovzdušia, návrh a podpora opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia s následným monitorovaním.

TSK má už dlhodobo vypracovanú vlastnú grantovú schému na podporu environmentálnych aktivít v kraji pod názvom Zelené oči.

Infografika projektu Zelená župa TSK

Obrázok: Infografika k projektu Zelená župa Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK