Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Semináre

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci projektu Zelená župa pravidelne organizuje semináre s environmentálnou tematikou pre širokú verejnosť.

Pozvánka na seminár: Zelené verejné obstarávanie

15. mája 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Ministerstvom životného prostredia SR si Vás v rámci projektu Zelená župa dovoľujú pozvať na ďašlí seminár tentoraz venovaný téme „Zelené verejné obstarávanie".

Pozvánka na seminár: Obnova verejných budov

20. apríla 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj a Budovy pre budúcnosť, o.z. Vás rámci projektu Zelená župa pozývajú na seminár „Obnova verejných budov" určeného pre zamestnancov samosprávnych krajov, riaditeľov škôl a zariadení sociálnych služieb, ale aj zástupcov miestnej samosprávy, ktorí majú záujem podstatne zvýšiť tempo a kvalitu obnovy budov vo svojej správe.

Pozvánka na semináre k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji na mesiac marec

20. februára 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a Štátna ochrana prírody Vás rámci projektu Zelená župa pozývajú na seriál seminárov k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji určeného pre kompetentných pracovníkov štátnej a verejnej správy, tretieho sektora, pedagógov a širokú verejnosť, ktoré sa uskutočnia vždy od 10:00 hod v jednotlivých okresoch kraja.

Pozvánka na seminár k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji na mesiac február

25. januára 2018 |

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji ktorý sa uskutoční v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja. V mesiaci február plánujeme navštíviť okresy: Ilava, Myjava, Nové Mesto n/V. a Bánovce n/B.

Prihlasovací formulár na exkurziu do obce Hostětín

28. augusta 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj a Centrum environmentálnych aktivít Trenčín Vás rámci projektu Zelená župa pozývajú na exkurziu do obce Hostětín určeného pre starostov, kompetentných zamestnancov obecných úradov v Trenčianskom kraji a odbornej verejnosti, ktorá  sa uskutoční dňa 18. septembra 2017.

Zelené verejné obstarávanie

17. mája 2017 |

Odbornú záštitu nad seminárom prebrala Slovenská agentúra životného prostredia.

Zelené oči - grantový environmentálny program

15. januára 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj si Vás v rámci prednáškového seriálu projektu Zelená župa dovoľuje pozvať na informačný seminár.

Ako ďalej s odpadmi?

08. decembra 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj a Centrum environmentálnych aktivít Trenčín Vás rámci projektu Zelená župa pozývajú na seminár „Ako ďalej s odpadmi?"

Prírodné záhrady v Trenčianskom kraji

23. novembra 2016 |

Pozývame Vás na stretnutie priaznivcov prírodného záhradkárčenia a predstavenie projektu Prírodná záhrada, realizovaného v spolupráci s Natur im Garten (AT).

Zmena klímy - mysli globálne - konaj lokálne

20. júna 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj si Vás v rámci prednáškového seriálu projektu Zelená župa dovoľuje pozvať na seminár

Invázne a pôvodné rastliny v Trenčianskom kraji

14. apríla 2016 |

Pozývame Vás na odborný seminár pod názvom „Invázne a pôvodné rastliny v Trenčianskom kraji“ určený pre starostov a kompetentných zamestnancov obecných úradov v Trenčianskom kraji

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta - aktuálne ponuky programov, projektov, pomôcok, publikácií a ďalšieho vzdelávania pedagógov v roku 2016

23. marca 2016 |

Pozývame Vás na odborný seminár pod názvom „Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta - aktuálne ponuky programov, projektov, pomôcok, publikácií a ďalšieho vzdelávania pedagógov v roku 2016“ určený pre pedagógov a zriaďovateľov škôl a školských zariadení v Trenčianskom kraji

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK