Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informácie o územnom pláne TSK

Samosprávny kraj podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov má povinnosť zverejniť záväzné časti územného plánu regiónu.

Informácie o územnom pláne TSK si môžete pozrieť aj v rámci Geoportálu TSK. Informácie zobrazené v rámci tejto aplikácie majú však len informatívny (nezáväzný) charakter.

Vzhľadom k tomu že Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčiansky kraj obsahuje veľké množstvo databázových informácií a grafika je vytvorená v mierke 1: 50 000, jednotlivé vrstvy sú viditeľné v mierkovom rozsahu od 1: 50 000 do 1: 200 000.

Pripomienkovanie územného plánu

Trenčiansky samosprávny kraj obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územný plán regiónu.

Verejné prerokovanie prebieha pri troch etapách spracovania územného plánu regiónu (zadanie, koncept a návrh).

Prerokovanie zadania, konceptu a návrhu územného plánu oznámi Trenčiansky samosprávny kraj verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý.

Návrh zadania, konceptu a návrhu sa musí na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k zadaniu, ku konceptu a k návrhu do 30 dní odo dňa oznámenia.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK