Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Územno-plánovacie podklady

Urbanistická štúdia slovensko-českého prihraničného územia

04. septembra 2007 |
Cieľom urbanistickej štúdie slovensko-českého prihraničného územia je v spolupráci s českou stranou vypracovanie územnoplánovacieho podkladu pre účely koordinácie rozvojových zámerov a vytvorenie podmienok pre kooperáciu zámerov v riešenom území na princípe vzájomnej výhodnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja.

Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín TSK

04. apríla 2005 |
Východzie podmienky sú definované Aktualizáciou surovinovej politiky SR pre oblasť nerastných surovín z apríla 2005
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK