Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor finančný

Oddelenia

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Oddelenie finančné

Ing. Renáta Ozimová
Vedúca odboru finančného

Telefón: +421-32-6555 612
Mobil: +421-901 918 182
E-mail: renata.ozimova@tsk.sk


Úlohy odboru:
  • zabezpečuje zmluvné vzťahy s bankou, zriaďovanie a správu všetkých účtov, stanoviská k zmluvám, plnenie podmienok zo zmluvných ustanovení,
  • spracováva podklady pre prijatie úverov, vedie agendu úverov, sleduje a zabezpečuje plnenie ich zmluvných podmienok,
  • spracováva podklady pre návrh rozpočtu a jeho vyhodnotenie – úvery, Sociálny fond, Kolektívna zmluva;
  • vykonáva analýzu a vývoj príjmov dane z príjmov fyzických osôb,
  • zabezpečuje prípravu zasadnutí komisie pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK, vedie písomné záznamy zo zasadnutí komisie, zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie a archiváciu dokumentov komisie.
  • vedie agendu sociálneho fondu, spolupracuje pri príprave a vyhodnotení kolektívnej zmluvy.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK