Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Verejné uznania

Významné ocenenia jednotlivcom i kolektívom na úrovni kraja bývajú každým rokom odovzdávané na základe Štatútu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý krajský parlament prijal v druhej polovici roku 2016. Štatút oprávňuje predsedu krajskej samosprávy, ako aj jej zastupiteľstvo verejne oceniť ľudí s výnimočnými zásluhami, ktorí sa pričinili o rozvoj regiónu a jeho prezentáciu. Verejné uznanie predstavuje Cena predsedu TSKCena TSK.

Cena TSK

Je verejným ocenením, poďakovaním a vyzdvihnutím mimoriadneho prínosu jednotlivcov alebo kolektívov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho či kultúrneho života.  Jej udelenie, ako aj jej podobu schvaľuje samotné poslanecké plénum na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie Ceny TSK.

Cena predsedu TSK

Má byť poďakovaním za mimoriadny prínos a významné výsledky jednotlivca alebo kolektívu v oblasti ekonomiky, znižovania nezamestnanosti, školstva, vedy, výskumu a techniky, na poli umenia, kultúry alebo športu či v oblasti propagácie regiónu alebo za zásluhy pri záchrane ľudského života. Cenu predsedu TSK predstavuje umelecké stvárnenie zeleného listu, ktorý má symbolizovať environmentálne smerovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako Zelenej župy. Autorom umeleckého stvárnenia ocenení je Stredná odborná škola sklárska (dnes Spojená škola Púchov). TSK spravidla udelí 3 Ceny predsedu TSK a 3 Ceny TSK v jednom roku.

Návrhy možno posielať v písomnej podobe poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, osobne ich odovzdať v sídle župy alebo ich zaslať e‑mailom na adresu info@tsk.sk. Návrh musí obsahovať údaje laureáta, ktorý je navrhovaný na ocenenie, teda titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, v prípade kolektívov názov a adresu sídla. Ďalej je potrebné pripojiť ako údaje navrhovateľa, tak aj odôvodnenie návrhu, dátum a podpis navrhovateľa.

TSK sa už teraz teší na všetky návrhy a tipy od verejnosti, ktoré pootvoria dvere do sveta nevšedných ľudí nášho regiónu.

POŠLITE NÁM SVOJ TIP NA LAUREÁTA CENY PREDSEDU A CENY TSK

AKO?

poštou

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

osobne

Na podateľni Úradu TSK

e-mailom

info@tsk.sk

NEZABUDNITE PRIPOJIŤ

jednotlivec

Titul, meno, priezvisko,

dátum a miesto  narodenia

Zdôvodnenie návrhu, svoj dátum a podpis

kolektív

Názov a adresa sídla

DOKEDY?

Do 30. septembra

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK