Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zameranie činnosti / Kurzy

Zameranie činnosti v oblasti bezpečnosti a obrany, v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je vypracované v súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy Slovenskej republiky v rámci pôsobnosti samosprávneho kraja podľa §14a zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK