Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zameranie činnosti / Kurzy

Zameranie činnosti v oblasti bezpečnosti a obrany, v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je vypracované v súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy Slovenskej republiky, v súlade s §14a zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ako aj s „Plánom plnenia úloh na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany, OPP a BOZP TSK v roku 2016“ oddelenia personálneho manažmentu miezd a krízového riadenia Úradu TSK.

Na základe Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zabezpečuje odborné vzdelávanie na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Ministerstvo vnútra SR formou kurzov, školení a seminárov prostredníctvom Školiaceho zariadenia vzdelávania a prípravy v Slovenskej Ľupči a v Spišskej Novej Vsi.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK