Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálny rozvoj

Prehľad EÚ projektov, aktuálne výzvy, štrukturálne fondy.

Rozvojové dokumenty a adresár miest a obcí TSK.

Regionálny rozvoj (ďalej len „RR“) definovaný v §2 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore RR je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi,

Na TSK zabezpečuje kompetencie kraja v oblasti RR Odbor RR.

Medzi hlavné činnosti ORR patrí:

  • vypracovanie plnenie a vyhodnocovanie odvetvových koncepcií a stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja
  • vypracovanie stanovísk a pripomienok k regionálnym, vládnym a európskym politikám, zámerom, ktoré môžu mať dopad na sociálno-ekonomický rozvoj kraja
  • príprava návrhov a implementácia rozvojových projektov vo vybraných oblastiach
  • vytváranie a rozvoj partnerskej spolupráce s verejným i súkromným sektorom

Zastupiteľstvo TSK na svojom XV. zasadnutí dňa 23.11.2015 prerokovalo a schválilo aktualizovaný Zásobník projektových zámerov TSK na obdobie tokov 2014-2020.

Projekty schválené TSK – ukončené, alebo prebiehajúce.

Strategické dokumenty pre rozvoj kraja.

Aktuality

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK