Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálny rozvoj

Prehľad EÚ projektov, aktuálne výzvy, štrukturálne fondy.

Rozvojové dokumenty a adresár miest a obcí TSK.

Regionálny rozvoj (ďalej len „RR“) definovaný v §2 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore RR je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi,

Na TSK zabezpečuje kompetencie kraja v oblasti RR Odbor RR.

Medzi hlavné činnosti ORR patrí:

  • vypracovanie plnenie a vyhodnocovanie odvetvových koncepcií a stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja
  • vypracovanie stanovísk a pripomienok k regionálnym, vládnym a európskym politikám, zámerom, ktoré môžu mať dopad na sociálno-ekonomický rozvoj kraja
  • príprava návrhov a implementácia rozvojových projektov vo vybraných oblastiach
  • vytváranie a rozvoj partnerskej spolupráce s verejným i súkromným sektorom

Zastupiteľstvo TSK na svojom XV. zasadnutí dňa 23.11.2015 prerokovalo a schválilo aktualizovaný Zásobník projektových zámerov TSK na obdobie tokov 2014-2020.

Projekty schválené TSK – ukončené, alebo prebiehajúce.

Strategické dokumenty pre rozvoj kraja.

Aktuality

16
Trenčianska župa rokovala o možnostiach spolupráce so Slovenskou agentúrou životného prostredia

Trenčianska župa rokovala o možnostiach spolupráce so Slovenskou agentúrou životného prostredia

Starostlivosť o životné prostredie a jeho ochrana sú v dnešnej dobe oblasťami, na ktoré je kladený čoraz väčší dôraz. Ich prioritu si plne uvedomuje aj Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), preto inicioval pracovné stretnutie so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Zástupcovia oboch strán na ňom hľadali možnosti ďalšej vzájomnej spolupráce.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK