Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

KORONAVÍRUS - Dôležité informácie a dokumenty

Vážení obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja,

hrozba ochorenia COVID-19 je reálna aj v našom kraji. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť až úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Ochorenie sa prenáša z človeka na človeka.

Rýchlosť šírenia ochorenia závisí od osobnej zodpovednosti každého občana v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení.

Rešpektujte prosím všetky preventívne opatrenia, Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe, ako aj Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a pokyny MZ SR, ktoré Vám boli zaslané SMS správou.

Pri nedodržaní karantény sa osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur.

Nezatajujte lekárom a zdravotníckym pracovníkom informáciu o Vašom pobyte v zahraničí, najmä v rizikovej oblasti. 

Pri zamlčaní cestovateľskej anamnézy ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.

Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Buďte zodpovední voči sebe, Vašim blízkym, ako aj voči zdravotníckych pracovníkom, ktorí sa Vám snažia pomôcť a ostatným spoluobčanom!

 

Ďalšie informácie nájdete v sekcii Koronavírus - dôležité informácie

 

Odkazy a dokumenty na stiahnutie - usmernenia odborníkov ohľadne ochorenia spôsobeného infekciou Covid-19:

Aktualizované 1.7.2020 - 7:35 h.

Verejné vyhlášky pre všetkých občanov

Informácie pre verejnosť

Pre zdravotníckych pracovníkov

Pre poskytovateľov sociálnych služieb

Pre školstvo

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK