Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o životnom prostredí

Ktoré oddelenie je určené pre informovanie a aké povinnosti vyplývajú TSK?

Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK (patrí pod odbor IŽP a VP) rieši otázky životného prostredia v súvislosti s územnoplánovacími podkladmi a územnoplánovacou dokumentáciou miest, obcí a regiónu (EIA, SEA), poskytuje odborné stanoviská v rámci posudzovania vplyvov na ŽP navrhovaných činností /EIA, SEA/.

Samosprávny kraj nemá podľa príslušnej legislatívy povinnosť zverejňovať informácie o životnom prostredí, tieto informácie je povinná poskytnúť príslušná štátna správa v životnom prostredí. Samosprávny kraj má povinnosť zverejňovať informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z..

Zverejňované informácie

Územné plánovanie, investície, životné prostredie - Informovanie o životnom prostredí

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK