Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovanie podpory AAL v podmienkach TSK

Poskytovanie podpory AAL prostredníctvom bezplatneho elektronického nástroja IDA pre seniorov.

Využitie novej sociálnej služby umožní znížiť zdravotné, sociálne a bezpečnostné riziká u seniorov a zdravotne postihnutých ľudí, prinesie predĺženie samostatného a nezávislého života v prirodzenom domácom prostredí, príp. umožňuje predchádzať nástupu občana do pobytového zariadenia sociálnych služieb. Elektronický systém bude bezplatne k dispozícii mestám, obciam a poskytovateľom sociálnych služieb v trenčianskom kraji. Po skončení projektu bude TSK v dobe udržateľnosti  zabezpečovať prevádzku systému  z vlastných zdrojov.

Podania

Zverejňované informácie

Zákon 448/2008 o sociálnych službách definuje sociálnu službu Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci ako sociálnu službu s využitím telekomunikačných technológií, ktorá je poskytovaná fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť  jej riešenie. Sociálna služba je poskytovaná formou nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s dohliadajúcou osobou (rodinný príslušník, priateľ, sused,...) prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia.

Sociálna služba - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prevádzkovaná Trenčianskym samosprávnym krajom bude poskytovaná prostredníctvom elektronického systému IDA – Inteligentná Domáca Asistentka.

Čo je to systém IDA?

Mám záujem o sociálnu službu - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK