Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o dani z motorového vozidla

Aké sú aktuálne dane z motorových vozidiel?

Od 1. januára 2015 agendu dane z motorových vozidiel spravuje Finančná správa SR a vybavuje Daňový úrad SR. 

Zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O daňou z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. 1. 2015.

Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je po 31. decembri 2014 príjmom štátneho rozpočtu.

Všetky potrebné informácie o dani z motorových vozidiel získate na stránke Finančnej správy SR v časti Daň motorových vozidiel - Informovanie.

Daňové priznanie - vyplnenie a podanie nájdete v časti Daň motorových vozidiel - Daňové priznanie.

V prípade záujmu o poskytnutie informácii môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zverejňované informácie

Doprava - Daň z motorových vozidiel

Financie - Ceny a dane

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK