Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Územno-plánovacia dokumentácia

Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a jeho zmeny a doplnky, a príslušné dokumenty.

Zmeny a doplnky ÚP VÚC Trenčianskeho kraja č. 3/2018

27. júla 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj, ako obstarávateľ ÚPD TSK, v zmysle §27 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja

26. júla 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územno-plánovacej dokumentácie kraja, podľa §22, v súlade s §30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), Vám oznamuje, že dňom 26.07.2017 začína prerokovanie

Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č.2/2011

25. novembra 2011 |

Trenčiansky samosprávny kraj, ako obstarávateľ ÚPD TSK, v zmysle §27 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že

Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č.1/2004

01. augusta 2004 |
Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne schválil "Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja" v Zastupiteľstve TSK uznesením č. 259/2004 zo dňa 23.6.2004.

Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja

08. mája 1998 |

apríl 1998, Záväzná časť vyhlásená nariadením vlády SR č.149/1998 Z.z.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK