Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Územno-plánovacia dokumentácia

Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a jeho zmeny a doplnky, a príslušné dokumenty.

Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č.2/2011

Trenčiansky samosprávny kraj, ako obstarávateľ ÚPD TSK, v zmysle §27 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že

Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č.1/2004

Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne schválil "Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja" v Zastupiteľstve TSK uznesením č. 259/2004 zo dňa 23.6.2004.

Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja

apríl 1998, Záväzná časť vyhlásená nariadením vlády SR č.149/1998 Z.z.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK