Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2022

27. februára 2023 |

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a priemerné príjmy z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia za rok 2022 na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v eur, určené na účely prepočtu finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vypočítané v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2021

28. februára 2022 |

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a priemerné príjmy z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia za rok 2021 na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v eur, určené na účely prepočtu finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vypočítané v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2020

26. februára 2021 |

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a priemerné  príjmy z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia za rok 2020

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2019

26. februára 2020 |

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a priemerné  príjmy z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia za rok 2019

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2018

20. februára 2019 |

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a priemerné  príjmy z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia za rok 2018

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2017

28. februára 2018 |

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2017 na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v Eur

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2016

21. februára 2017 |

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2016 na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v Eur

Priemerné bežné výdavky za rok 2015

25. februára 2016 |

Priemerné bežné výdavky za rok 2015 na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v Eur určené na účely prepočtu finančných príspevkov

Priemerné bežné výdavky za rok 2014

25. februára 2014 |

Priemerné bežné výdavky za rok 2014 na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v Eur určené na účely prepočtu finančných príspevkov

Priemerné bežné výdavky za rok 2013

28. februára 2013 |

Priemerné bežné výdavky za rok 2013 na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v Eur určené na účely prepočtu finančných príspevkov

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK