Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

ADOS sv. Tadeáša 37922599
   
ADOS - VITALITA s.r.o. 47424176
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
   
Ados Szibillová, s.r.o. 50619438
Poruba /98, 97211 Poruba
   
StarDos, n.o. 37923099
Gen. M. R. Štefánika 19, 91101 Trenčín
   
ADOS ĽUBA 42279551
   
J. corpor s.r.o. 47494051
Hrnčírikova 6/222, 95801 Partizánske
   
ADOS FLORENCE s.r.o. 36348686
J. Kollára 27/2527, 91501 Nové Mesto nad Váhom
   
ADOS - ČERVENÁ s.r.o. 36333336
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
   
ADOS RIA, s.r.o. 50163621
Ľ. Štúra 5/33, 97101 Prievidza
   
ADOS - SALUS s. r. o. 45283753
Partizánska 4D/3109, 91101 Trenčín
   
OLITEC, s.r.o. 47356731
Ľudovíta Čuláka 33, 94912 Nitra
   
ADOS Pohoda, s.r.o. 46242091
Nemocničná /979, 01701 Považská Bystrica
   
ADOS Erika 37920243
   
uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. 50705105
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
   
Hanuliaková Ľudmila, PhDr., PhD. - ADOS - DÔVERA 36118699
   
Modrá Hviezda, n. o. 50775626
Priepasné /211, 90615 Priepasné
   
ADOS Partizánske s.r.o. 36341185
Janka Kráľa 30/1167, 95806 Partizánske
   
ADOS SRDCE PU, s.r.o. 46080431
Ružová 1/1771, 02001 Púchov
   
ADOS - 4LIFE s.r.o. 47857901
Sotinská 1588, 90501 Senica
   
RADOS PB s.r.o. 36662445
Považské Podhradie /425, 01704 Považská Bystrica
   
Fakultná nemocnica Trenčín 00610470
Legionárska 28, 91171 Trenčín
   
AKUMED, s. r. o. 45512493
Ľ. Ondrejova 34/851, 97101 Prievidza
   
Cíbik Viliam, MUDr., PhD. 33491178
   
Pavlák Miroslav, MUDr. 37922157
   
Laugo Med s. r. o. 45539707
Svätoplukova 8/2114, 91101 Trenčín
   
NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. 36339865
SNP /26, 97251 Handlová
   
ORTO-TOP, s. r. o. 44550812
Centrum 23/18, 01701 Považská Bystrica
   
AP ORTHO s. r. o. 44420366
Štúrova 13/562, 91601 Stará Turá
   
MUDr. Ftorková s.r.o. 36822248
Trenčianska 99/383, 01861 Beluša
   
Bc. Lenka Križanová 50258168
   
Bc. Stella Mikušová 42378354
   
Živčicová Zuzana, Bc. 42278538
   
Darina Bieliková, dipl. d.h. 50454501
   
Ondrišáková Dáša, Bc. 42277574
   
Jana Nerádová dipl. d. h. 42375061
   
Maťavková Jana, Bc. 33563802
   
Černušková Alena, dipl. d. h. 42373492
   
Gregorová Viera, dipl.d.h. 44319398
   
Štefková Viera, dipl. d. h. 42140366
   
VITAJ s.r.o. 36347469
Dobrá /1204, 91401 Trenčianska Teplá
   
CHIRDIA, s. r. o. 36347027
Radová 11/1418, 95701 Bánovce nad Bebravou
   
DIABETES CENTRUM s.r.o. 36346161
Pod Brezinou 82/6402, 91101 Trenčín
   
DiaMA s.r.o. 46243941
Svätoplukova 3, 95501 Topoľčany
   
ENDIA ES s. r. o. 51435489
454, 91321 Trenčianska Turná
   
MUDr. Ján Čulák, s.r.o. 36349461
Dlhá 30/10369, 97101 Prievidza
   
DIA-CLARUS, s. r. o. 36765040
Lehotská /1605, 97271 Nováky
   
MJ MED s.r.o. 47431482
Strelenka /885, 02054 Lysá pod Makytou
   
MUDr. Lucia Gajdošíková s.r.o. 36698571
Nemocničná /986, 01701 Považská Bystrica
   
DIA-MED CENTRUM s.r.o. 36345181
Pod Lachovcom 55/1727, 02001 Púchov
   
Marczinková Mária, MUDr. 31118828
   
NOEMIS, s.r.o. 36336424
Dibrovova 26/2496, 91501 Nové Mesto nad Váhom
   
DIAMEL, s. r. o. 45679428
K dolnej stanici 18/709, 91101 Trenčín
   
MUDr. Korecová, metabolické centrum s.r.o. 36810169
Veľkomoravská 2/2154, 91101 Trenčín
   
Lényiová Janka, MUDr. 43718108
   
Fyzio active, s.r.o. 50137468
I. Krasku 4/250, 01701 Považská Bystrica
   
FYBAREH s.r.o. 36349160
Pod Lachovcom 55/1727, 02001 Púchov
   
Centový Otto MUDr. 32285574
   
EUROMEDIKA Inštitút s.r.o. 36318868
Halalovka 41/2345, 91108 Trenčín
   
Falck Healthcare, a.s. 44571747
Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
   
Neftali s.r.o. 46378391
Pod Húštikom /602, 01851 Nová Dubnica
   
ULAMED s.r.o. 36350630
Bratislavská 3/615, 91501 Nové Mesto nad Váhom
   
D.A.A., s. r. o. 44220952
K dolnej stanici 18, 91101 Trenčín
   
IB PINUS s.r.o. 46657452
Športová 1A/91, 97101 Prievidza
   
IMUNO-MED, s. r. o. 44902620
A. Škarvana 5/351, 97101 Prievidza
   
ALERGO BN, s.r.o. 47468513
Žalmanová 5/318, 95622 Prašice
   
CLINAL, s. r. o. 44204469
Ľ. Štúra 36/843, 01901 Ilava
   
LEKIA s.r.o. 36348066
Soblahov /881, 91338 Soblahov
   
LR clever, s.r.o. 36796905
K dolnej stanici 18, 91101 Trenčín
   
IMUNO GASTRO TOP s.r.o. 43985475
Janka Kráľa 15/573, 97201 Bojnice
   
JERNE s.r.o. 47440538
Rudolfa Jašíka 65/166, 95801 Partizánske
   
MUDr. Viera Zemanová ,s.r.o. 36714593
/114, 97211 Poruba
   
PEDALERG, s. r. o. 44419040
Mýtna 7/146, 91601 Stará Turá
   
Holičková Helena, Mgr. 31202497
   
Hamalová Alena, Mgr. 34049428
   
Vacvalová Hmissi Eva, Mgr. 33484562
   
LOGOKLINIC s.r.o. 47742518
Rozkvet 71/2033, 01701 Považská Bystrica
   
Paulendová Ľudmiľa, Mgr. 31200915
   
Kováčová Mária, Mgr. 31115985
   
Dudová Renáta, Mgr. 37919105
   
Bednárová Stanislava, Mgr. 34056947
   
LOGOSA, s.r.o. 50494881
Lánska 48/960, 01701 Považská Bystrica
   
Predná Zuzana, Mgr. 31119158
   
GYNEKA, s.r.o. 36347272
Horný Šianec 39/6574, 91101 Trenčín
   
LOGO-BIO s.r.o. 47541547
K dolnej stanici 18, 91101 Trenčín
   
Machová Iveta, PaedDr. 31844073
   
Maries.s.r.o. 47731974
Mojmírova 16/1161, 02001 Púchov
   
LOGOMA, s. r. o. 45686581
Astrová 2/774, 97101 Prievidza
   
Zázrivcová Katarína, Mgr. 42025966
   
Filiačová Janka, Mgr. 42285682
   
ONK - ORT s.r.o. 48088544
Morovnianska cesta 5, 97251 Handlová
   
Onkológia NÁDEJ s.r.o. 48200255
Velvarská 7/1214, 97201 Bojnice
   
Sv. Vincent - Onkochirurgia, s.r.o. 48192694
Gorazdovo nábrežie 9/404, 97101 Prievidza
   
Ambulancia klinickej onkológie, s. r. o. 36869384
Nádražná 4/686, 95801 Partizánske
   
Onko MEDICA, s. r. o. 45512698
Považská Teplá /250, 01705 Považská Bystrica
   
Melicheríková Renáta, PhDr. 42020701
   
Záhumenský Miroslav, Mgr. 37914740
   
PsycheOptima, s.r.o. 50717898
Rovná 25/1788, 91101 Trenčín
   
PsycheRhesis, s.r.o. 50123378
Kyjevská 7/2505, 91108 Trenčín
   
CEREBRUS - PSYCHE, s.r.o. 46300660
Zlatovská /2210, 91105 Trenčín
   
Benkovič Andrej, PhDr. 42279186
   
Ševčíková Anna, PhDr. 31117287
   
Viadia s.r.o. 46252762
Hodžova 20/1501, 91101 Trenčín
   
PSYCHO - CENTRUM s. r. o. 47094231
Hrnčírikova 7/1445, 95801 Partizánske
   
Rozvadská Beáta, PhDr. 37922564
   
Fuseková Elena, PhDr. 42023637
   
Prekopová Jana, PhDr. 36125512
   
Lukáčová Katarína, PhDr. 42285828
   
M+K Psychology, s.r.o. 50640071
Haluzice /750, 91307 Haluzice
   
CARYN, s.r.o. 44747918
S. Chalupku 2/1986, 05201 Spišská Nová Ves
   
PSYCHO - TEST, s.r.o. 47662794
Ovčiarsko /158, 01004 Ovčiarsko
   
PSYCHO-TEST s.r.o. 47662794
Ovčiarsko 158, 01004 Žilina
   
Salvus s.r.o. 31391303
Narcisová 5, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
   
Filipková Alena, Mgr. 42275369
   
Vidová Katarína, Mgr., PhD. 42143985
   
SAPIENTI SAT s.r.o. 36345385
/256, 91305 Adamovské Kochanovce
   
Sv. Lujza, n. o. 42146003
M. R. Štefánika 29, 9721 Handlová
   
ENDO - EW s.r.o. 46026185
Dedovec 88/1062, 01701 Považská Bystrica
   
ENDOKID, s. r. o. 45342920
B. Bjőrnsona 13/140, 97101 Prievidza
   
Maslenová Alena, MUDr. 36125016
   
GeoMed, s. r. o. 44098642
Soblahovská /7262, 91101 Trenčín
   
Ondrisková Elena, MUDr. 36130061
   
CARDIONI, s.r.o. 51087880
Záhumenská /505, 01901 Ilava
   
DENET, s. r. o. 47539038
Jilemnického 25/555, 91101 Trenčín
   
Oríšek Peter MUDr. 37920651
   
ZC TERRA s.r.o. 46548106
Š. Králika 26/20429, 97101 Prievidza
   
Aesculus TN s. r. o. 43869220
Mateja Bela 32/2643, 91108 Trenčín
   
Dopravná psychológia, s.r.o. 50593111
Nedanovce /235, 95843 Nedanovce
   
OMZA TRADE s.r.o. 36339253
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
   
BOZPO, s.r.o. 36332151
Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
   
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
   
Falck Záchranná a.s. 35900130
Bačíkova 7, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
   
Falck Záchranná a.s. 35900130
Bačíkova 7, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
   
LSE - Life Star Emergency, s.r.o. 35877618
Limbová 1, 90091 Limbach
   
Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210
Antolská 11, 85007 Bratislava - mestská časť Petržalka
   
Falck Záchranná a.s. 35900130
Bačíkova 7, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
   
Fábry Vladimír, MUDr. 35993901
   
KAMEAT s.r.o. 36342114
Dibrovova 25/2495, 91501 Nové Mesto nad Váhom
   
SURGE s.r.o. 36350966
120, 91305 Melčice-Lieskové
   
Petrová Alena, MUDr. 35664363
   
Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721
Staromyjavská 59, 90701 Myjava
   
Interna, s.r.o. 47906324
Tatranská 3/294, 01701 Považská Bystrica
   
SPAOLO, s. r. o. 44005130
Mýtna 5/146, 91601 Stará Turá
   
Kováčiková Anežka, MUDr. 37914880
   
MUDr. Anna Oršulová s.r.o. 36349925
Lúčna 15/181, 97205 Sebedražie
   
MUDr. Anna Urbančoková s.r.o. 36351750
Hviezdoslavova 3/23, 95701 Bánovce nad Bebravou
   
Purgátová Blanka, MUDr. 36117081
   
MUDr. Žáková s.r.o. 36350711
Pod Komárky 18/7142, 91101 Trenčín
   
MEDINTERNA Bojnice, s. r. o. 44327943
Velvarská 24/1335, 97201 Bojnice
   
KULA MED, s. r. o. 44979959
Štvrť SNP 15/129, 91451 Trenčianske Teplice
   
GASTRINT, s. r. o. 45371261
Hurbanova 9/373, 95801 Partizánske
   
<< < 1 2 3 4 5 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK