Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Elektronické služby a podania

Všetky elektronické služby a podania súvisice so zdravotníctvom...

Informovanie o zdravotníckych zariadeniach

Zoznam všetkých druhov zdravotníckych zariadení v kraji (ambulatné aj ústavné).

Informovanie o ambulantnej pohotovostnej službe

Ambulatná pohotovostná služba (ľudovo prezývaná "pohotovosť") je pohotovostná služba všeobecného lekára alebo zubára. 

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Viete kto je Váš obvodný všeobecný lekár, zubný lekár alebo gynekológ?

Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi

Obsahuje 1 podanie

Služba určená pre občanov, ktorí nie sú schopní dostať požadovanú zdravotnú starostlivosť od špecialistu.

Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Obsahuje 11 podaní

Ako začať poskytovať zdravotnú starostlivosť a všetko, čo s tým súvisí.

Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

Obsahuje 2 podania

Ordinačné hodiny ambulantného zdravotníckeho zariadenia schvaľuje samosprávny kraj, na území ktorého je prevádzkované.

Oznamovanie neprítomností v ambulancii

Obsahuje 1 podanie

Poskytovateľ je povinný o svojej neprítomnosti v ambulancii informovať samosprávny kraj.

Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok

Zoznamy lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok v kraji.

Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach

V rámci spádového územia ambulatnej pohotovostnej služby je dostupná lekárenská pohotovosť do 22:30.

Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv

Stiahnutie humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu a iné dôležité informácie...

Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Obsahuje 12 podaní

Ako začať poskytovať lekárenskú starostlivosti vo verejnej lekárni, výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a výdajni audio-proteických pomôcok.

Schvaľovanie prevádzkového času lekárne

Obsahuje 1 podanie

Prevádzkový čas zariadenia schvaľuje samosprávny kraj, na území ktorého je prevádzkované.

Oznamovanie prekážok v prevádzkovaní lekárne

Obsahuje 1 podanie

Prevádzkovateľ je povinný o zatvorenej lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok informovať samosprávny kraj.

Oznamovanie závažných nežiaducich udalostí/účinkov

Obsahuje 1 podanie

Ako narábať s nežiaducimi udalosťami a účinkami pri klinickom skúšaní.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK